Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μελών ΣΜΕ 2017 | Εκτύπωση |

etisia taktiki geniki syneleusi melon sme 2017

Την 22 Μαΐου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθαν σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τα μέλη του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων στο Ξενοδοχείο Plaza (Βασιλέως Γεωργίου Α’ 2, Σύνταγμα).

 

Τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης ήταν:

  • Έκθεση Πεπραγμένων 2016-2017 του απερχόμενου Δ.Σ.
  • Οικονομικός απολογισμός 2016, Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής & Προϋπολογισμός 2017
  • Ψηφοφορία για την έγκριση ή μη των ανωτέρω και απαλλαγή του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής
  • Εκλογή Προέδρου και μελών Δ.Σ. για την περίοδο 2017-2019

O Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συνδέσμου κ. Α. Κεφάλας παρουσιάζει στο σώμα την Έκθεση Πεπραγμένων του 2016, η οποία έχει ως εξής:

«Η χρονιά που πέρασε ήταν ακόµη µία περίοδος προκλήσεων για την εθνική οικονοµία και την ελληνική επιχειρηµατικότητα. Μέσα σ’ ένα ασταθές και αβέβαιο περιβάλλον, η Ελληνική Εξορυκτική Βιοµηχανία το 2016 σηµείωσε σταθερές ή αυξηµένες επιδόσεις στους περισσότερους κλάδους της, µε εξαίρεση τη σηµαντικά µειωµένη παραγωγή λιγνίτη.

Στα παραγόµενα µέταλλα και µεταλλικά προϊόντα (νικέλιο-αλουµίνιο) καταγράφηκε αύξηση τιµών σε σχέση µε το 2015 ενώ τα προϊόντα λευκόλιθου κράτησαν το µερίδιό τους στη διεθνή αγορά, σηµειώνοντας και µικρή ανάπτυξη, οι τιµές τoυς όµως συµπιέστηκαν λόγω υπερπροσφοράς κινεζικών προϊόντων.

Στη παραγωγή λιγνίτη καταγράφηκε νέα σηµαντική υποχώρησή της κατά 18% σε σχέση µε το 2015, λόγω µείωσης στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και εισαγωγών, αυξανόµενου ανταγωνισµού προµηθευτών ενέργειας, εισαγωγών, απόσυρσης-µείωσης µονάδων ατµοηλεκτρικών σταθµών και αυξηµένης υποχρεωτικής συµµετοχής των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.

Τα µεταλλεύµατα όπως βωξίτης και τα συµπυκνώµατα µικτών θειούχων, διατήρησαν ή οριακά αύξησαν τις τιµές τους.

Τα βιοµηχανικά ορυκτά παρέµειναν γενικά σε σταθερά επίπεδα, µε σηµαντική συµβολή στις εξαγωγικές επιδόσεις του κλάδου, ενώ τα µάρµαρα συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία.

Στα αδρανή υλικά σηµειώθηκε µικρή αύξηση της παραγωγής κατά 7% έναντι του 2015 χάρη στη ζήτηση που δηµιούργησαν τα έργα στην περιφέρεια και ο κλάδος του τσιµέντου συντηρεί την δραστηριότητά του κυρίως χάρη στην εξαγωγική δραστηριότητα που ανέπτυξε ενώ αναµένεται να αντιµετωπίσει κοστολογικές προκλήσεις µετά από το 2020.

Τα µέλη µας συνέχισαν την εστίαση τους στην βιώσιµη ανάπτυξη του κλάδου δίνοντας βάρος στην εκπαίδευση του προσωπικού για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του και την συστηµατική ευαισθητοποίησή του στην ασφαλή συµπεριφορά στο χώρο εργασίας, στην µετα-µεταλλευτική αξιοποίηση των χώρων στους οποίους ολοκληρώθηκε η εξορυκτική δραστηριότητα καθώς και στη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας.

Οι βασικοί άξονες δράσης του ΔΣ που εξελέγη τον Ιούνιο του 2015 και για τη διετία 2015-2017 ήταν: Εξωστρέφεια, Διάλογος με την Πολιτεία, Εσωτερική Ενδυνάμωση».

Παρατίθεται παρακάτω η παρουσίαση του προέδρου κ. Α. Κεφάλα στη Γενική Συνέλευση, με τις βασικές θέσεις απολογισμού του 2016,:

katevaste tin parousiasi    etisia taktiki geniki syneleusi melon sme 2017 video