Ετήσια Τακτική Συνέλευση του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων 2018 | Εκτύπωση |

etisia taktiki syneleusi 2018 000

Το ΔΣ του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων πραγματοποίησε τη σύγκλιση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών του την Τετάρτη 30 Μάϊου 2018 στο Ξενοδοχείο Athens Plaza.

Η φετινή Γενική Συνέλευση είχε δύο μέρη: ένα διαδικαστικό απολογιστικό και ένα δεύτερο μέρος, όπου θα πραγματοποιηθεί ανοικτή εκδήλωση με θέμα «Ο εξορυκτικός κλάδος μοχλός ανάπτυξης της χώρας»

Τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης ήταν:

 1. Έκθεση Πεπραγμένων ΔΣ της περιόδου «Μάϊος 2017- Μάϊος 2018»
 2. Οικονομικός Απολογισμός 2017, έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
 3. Προϋπολογισμός 2018
 4. Έγκριση των πεπραγμένων ΔΣ της περιόδου «Μάϊος 2017-Μάϊος 2018»
 5. Έγκριση των δαπανών της περιόδου και απαλλαγή του ΔΣ και της Ελεγκτικής Επιτροπής
 6. Έγκριση του Προϋπολογισμού του έτους 2018
 7. Επικύρωση αποφάσεων του ΔΣ του ΣΜΕ περί αντικατάστασης ενός παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Α. Κεφάλας στην Έκθεση Πεπραγμένων του 2017, ανέφερε τα εξής:

«Η παγκόσμια οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό 3,4% το 2017, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ευρωζώνη να κινούνται στο 2,3% ενώ η Ελλάδα είχε μία αναιμική αύξηση 1,7% του ΑΕΠ. Αυξημένες τιμές σημειώθηκαν στα καύσιμα με το πετρέλαιο να κλείνει το 2017 στα 65 δολάρια το βαρέλι ενώ τα θαλάσσια ναύλα συνέχισαν την έντονη ανοδική πορεία που ξεκίνησε στα τέλη του 2016 και θα συνεχισθεί και στο 2018.

Στο 2017 ξεκίνησαν στην Κίνα περιορισμοί στην παραγωγή αλουμινίου, μολύβδου, ψευδαργύρου και προϊόντων μαγνησίας για περιβαλλοντικούς λόγους). Αυτό είχε σαν συνέπεια σημαντικές αυξητικές τάσεις στα προϊόντα αυτά που εκτιμάται ότι θα συνεχισθούν και στο 2018. Η ελληνική οικονομία εμφάνισε σαφείς σταθεροποιητικές τάσεις και θετική ανάπτυξη του ΑΕΠ χωρίς όμως ακόμα αυτό ακόμα να επιδρά σημαντικά στον κλάδο μας. Στα πλαίσια αυτά, για τα μέλη μας, έχουμε διττή εικόνα με καλές επιδόσεις για τις εξαγωγικές δραστηριότητες και στασιμότητα ή πτώση για τις δραστηριότητες της εγχώριας αγοράς. Τα μεταλλεύματα εμφανίζουν σταθερή πορεία το 2017 με οριακές βελτιώσεις τιμών. Συνεχίστηκε η αύξηση τιμών στα παραγόμενα μέταλλα, μεταλλικά προϊόντα και συμπυκνώματα και το 2017. Στα προϊόντα μα- γνησίας έχουμε αυξημένους όγκους το 2017 χωρίς σημαντικές βελτιώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα. Τα αδρανή υλικά στην περασμένη χρονιά, με τη συνεχιζόμενη μεγάλη κρίση στον κατασκευαστικό τομέα και την ανυπαρξία νέων έργων, σημείωσαν μείωση παραγωγής περί τα 4%. Το 2018 εκτιμάται ότι θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο έτος, όμως εμφανίζεται στο τέλος του 2017 μικρή ανάκαμψη της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας. Ο κλάδος του τσιμέντου που έχει άμεση σχέση με την εξορυκτική δραστηριότητα συντηρείται χάρη στις εξαγωγές που πραγματοποιεί. Σημειώνεται ότι η εγχώρια κατανάλωση τσιμέντου βρίσκεται ακόμα στα επίπεδα της δεκαετίας του 1960. Ο κλάδος του μαρμάρου είχε σταθερά ανοδική πορεία λόγω των υψηλών εξαγωγών που ωθούνται από τη μεγάλη ζήτηση καλής ποιότητας μαρμάρων στη διεθνή αγορά. Σημειώνουμε ιδιαίτερα τις εξαγορές που έγιναν στο χώρο και οδηγούν στην διεύρυνση της παραγωγικής βάσης και εκτός Ελλάδας ή την ενοποίηση δραστηριοτήτων. Τα βιομηχανικά ορυκτά συνέχισαν την καλή τους πορεία όλο το 2017, με ελαφρά υψηλότερες πωλήσεις έναντι του 2016. Ο διεθνής ανταγωνισμός στον τομέα αυτόν είναι ιδιαίτερα οξύς, με αποτέλεσμα να ωθούνται οι τιμές προς τα κάτω. Η παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη εμφανίζει σχετική αύξηση έναντι του 2016. Η συμμετοχή του λιγνίτη στο σύνολο της παραγωγής ενέργειας εμφανίζεται επίσης αυξημένη φτάνοντας το 30%, έχοντας συμβάλλει σημαντικά στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας σε περιπτώσεις σημαντικής αύξησης της ζήτησης αιχμής. Σε αντίθεση με την συνολική θετική πορεία του κλάδου η επένδυση στον τομέα του χρυσού καθυστερεί σημαντικά λόγω της συνεχιζόμενης εκκρεμότητας στην αδειοδότησή της.

Ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, ασκώντας το θεσμικό του ρόλο της εκπροσώπησης του κλάδου στην ελληνική πολιτεία και τη Δημόσια Διοίκηση, είχε συχνές συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προβάλλοντας Μήνυμα του Προέδρου 2 ΣΜΕ2017 τη φυσιογνωμία και τη σημασία του κλάδου για την Εθνική Οικονομία και τις θέσεις του σε σημαντικά θέματα που απασχολούν το κλάδο. Κυρίαρχο αντικείμενο του Συνδέσμου, σε κανονιστικό επίπεδο για όλη τη διάρκεια του 2017, ήταν η συμμετοχή του στην διαμόρφωση του νέου Λατομικού νόμου. Με σημαντική εργασία προετοιμασίας από τις ομάδες εργασίας μας και πολλές συναντήσεις με τη πολιτική ηγεσία και τα στελέχη του ΥΠΕΝ, καταθέσαμε ολοκληρωμένες προτάσεις για ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό στην εφαρμογή νόμο. Παρ’ όλη την καλή πρόθεση, ο νόμος που ψηφίσθηκε στις αρχές του 2018 δεν αντιμετωπίζει σημαντικά θέματα που έθεσε ο κλάδος και επιπλέον απαιτούνται πολλές εγκύκλιοι για την εφαρμογή του. Συνεχίζονται οι σημαντικές καθυστερήσεις στην περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων, ιδιαίτερα μετά την αποδυνάμωση της κεντρικής υπηρεσίας, και παρεμβήκαμε προτείνοντας την άμεση εφαρμογή των μέτρων που ήδη προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία από το 2011.

Αναδείχθηκε επίσης η ανάγκη για την εκπόνηση Ειδικού Χωροταξικού για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες και αναπτύχθηκε επίσης σημαντική δραστηριότητα και συνεργασία και με άλλους συλλογικούς φορείς για θέματα Χωρικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών. Με την συμμετοχή μας στις ομάδες εργασίας της Euromines, συμβάλαμε στη διαμόρφωση ή επικαιροποίηση θέσεων για θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας καθώς και περιβάλλοντος. Επίσης λάβαμε μέρος σε επικοινωνιακές δράσεις για την ανάδειξη του ρόλου και της σημασίας του κλάδου. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται από τα μέλη μας στην βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας και υγιεινής στους εργασιακούς χώρους με περισσότερα από τα μισά μέλη μας να κλείνουν τουλάχιστον ένα χρόνο χωρίς ατύχημα. Παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον οι δαπάνες προστασίας περιβάλλοντος και αποκατάστασης τοπίου αυξάνονται, αναδεικνύοντας την ευαισθητοποίηση του κλάδου στον τομέα αυτό. Με την ευκαιρία πολλών συναντήσεων ο Σύνδεσμός μας προέβαλε τα επιτεύγματα στο θέμα με ιδιαίτερη έμφαση στις μετα-μεταλλευτικές χρήσεις και στη σύνδεση «εξόρυξη-περιβάλλον-τουρισμός». Ο Σύνδεσμός μας συνέχισε την προσπάθεια ανάδειξης του κλάδου και της σημαντικής του συμβολής στην ευημερία μας και την ανάπτυξη της οικονομίας, με σημαντική αρθρογραφία και παρουσία στα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Διενεργώντας σχετική δημοσκόπηση κατέγραψε και δημοσιοποίησε την άποψη της κοινής γνώμης για τις προκλήσεις στην αξιοποίηση των ορυκτών πόρων της χώρας. Υποστηρίξαμε και είχαμε ενεργό συμμετοχή στην υλοποίηση της Έκθεσης του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος», η οποία λειτούργησε το β’ εξάμηνο του 2017 με σημαντική επιτυχία.

Με εφόδιο όσα πετύχαμε και με κίνητρο να συνεχίσουμε την συνεισφορά μας στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας προς όφελος όλων των ενδιαφερομένων μερών πιστεύουμε ότι και το 2018 θα είναι έτος με θετικές εξελίξεις».
Τελειώνοντας, ο κ. Κεφάλας ευχαρίστησε τα μέλη του ΔΣ και τους εκπροσώπους των εταιρειών μελών για τη συνδρομή τους σε όλα τα σοβαρά θέματα που απασχόλησαν το Σύνδεσμο την τρέχουσα περίοδο. Ζήτησε την ενεργότερο συμμετοχή στις ομάδες εργασίας του ΣΜΕ. Επεσήμανε ότι το ΔΣ είχε πολύ καλή πορεία το 2017 και ότι το 2018 θα είναι ακόμη καλύτερο.

Ακολούθησε συζήτηση με τους παριστάμενους στη ΓΣ επί όσων ειπώθηκαν ή παρουσιάστηκαν προηγούμενα.

Στο δεύτερο μέρος της Γενικής Συνέλευσης, έλαβε χώρα η εκδήλωση με θέμα: «Ο εξορυκτικός κλάδος μοχλός ανάπτυξης της χώρας». Στην εκδήλωση αυτή, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιώργος Σταθάκης και οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης από τη Νέα Δημοκρατία Κώστας Σκρέκας και από το Κίνημα Αλλαγής Γιάννης Μανιάτης επεσήμαναν το σημαντικό ρόλο για την Εθνική Οικονομία του εξορυκτικού κλάδου. Από την άλλη, ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, παρουσιάζοντας τμήμα των πρόδρομων συμπερασμάτων από τη μελέτη που έκανε το ΙΟΒΕ ανέφερε ότι η συνολική συμβολή του εξορυκτικού κλάδου στο εγχώριο ΑΕΠ διατηρείται σε επίπεδα άνω του 3,1%.

Αναλυτικότερα:

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κ Αθανάσιος Κεφάλας ανέφερε ότι ο εξορυκτικός κλάδος είναι ισχυρά τοποθετημένος ώστε να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού σχεδίου της χωράς επισημαίνοντας ότι ήδη ξεπερνά τους ρυθμούς ανάπτυξης ,είναι εξωστρεφής είναι σημαντικός και σταθερός εργοδότης ενώ υλοποιεί σημαντικό πλάνο επενδύσεων.

proedros

Ο κ. Αθανάσιος Κεφάλας

Για την εκπλήρωση της δυναμικής και επιτάχυνση της ανάπτυξης, κατά τον κ. Κεφάλα, οι παρακάτω οδηγοί είναι κρίσιμοι:

 • Ενεργοποίηση μηχανισμών και κινήτρων για επενδύσεις
 • Πρόσβαση σε υποδομές (λιμάνια κ.α.)
 • Σταθερό και δίκαιο φορολογικό περιβάλλον
 • Γρήγορες και συνεπείς δικαστικές διαδικασίες και αποφάσεις
 • Πρόσβαση σε πόρους χρηματοδότησης καινοτομίας και έρευνας
 • Εφαρμογή της Εθνικής Πολιτικής Ορυκτών Πόρων με συγκεκριμένο νομικό κείμενο, χρονοδιάγραμμα και προτεραιότητες είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη βιώσιμη διαχείριση των ορυκτών πρώτων υλών στην Ελλάδα
 • Εκπόνηση Ειδικού Χωροταξικού για τις ΟΠΥ – η εφαρμογή προϋποθέτει διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες
 • Περιβαλλοντική αδειοδότηση σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο με επαρκή στελέχωση και δυνατότητα εκτίμησης των πραγματικών επιπτώσεων του έργου

 

 

Ο κ. Νίκος Βέττας

Στην ομιλία του ο κ. Νίκος Βέττας, Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών και Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), παρουσίασε προκαταρκτικά συμπεράσματα από μελέτη του ΙΟΒΕ για τη συμβολή της εξορυκτικής βιομηχανίας στην ελληνική οικονομία. Σύμφωνα με τη μελέτη, η οποία είναι ακόμα σε εξέλιξη, η συνολική συμβολή του κλάδου στο εγχώριο ΑΕΠ διατηρείται σε επίπεδα υψηλότερα του 3%. Σε όρους απασχόλησης, αντίστοιχα, η εξορυκτική βιομηχανία εξακολουθεί να στηρίζει άμεσα και έμμεσα περισσότερες από 100 χιλ. θέσεις εργασίας. Παραμένει, ωστόσο, ζητούμενο η βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου.»

 

Ο κ. Γιώργος Σταθάκης

Στην ομιλία του ο Υπουργός κ. Γ. Σταθάκης, αφού επεσήμανε ότι ο κλάδος θα βοηθήσει την έξοδο της χώρας από την κρίση, μίλησε για τον λατομικό νόμο που απλοποίησε τις διαδικασίες και τα πολλαπλά γραφειοκρατικά εμπόδια, υπογράμμισε την αυστηροποίηση της νομοθεσίας για το περιβάλλον και αναφέρθηκε στο Ειδικό Χωροταξικό των Ορυκτών Πρώτων Υλών, που προβλέπεται να υλοποιηθεί το προσεχές διάστημα.

 

Ο κ. Κώστας Σκρέκας

Ο Τομεάρχης Περιβάλλοντος της Νέας Δημοκρατίας κ. Κώστας Σκρέκας στην ομιλία του τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν ασχολείται με τον ορυκτό πλούτο ενώ αναφέρθηκε στην επένδυση του χρυσού διερωτώμενος γιατί αφού τέλειωσε η διαιτησία, δεν τελειώνει η κυβέρνηση με το θέμα αυτό. Παράλληλα, ζήτησε να γίνει έρευνα και καταγραφή των κοιτασμάτων. Κλείνοντας, ζήτησε από την κυβέρνηση να μη βάζει εμπόδια στον εξορυκτικό κλάδο που τόσα προσφέρει στην χώρα.

 

Ο κ. Ιωάννης Μανιάτης

Τέλος, ο βουλευτής του Κινήματος της Αλλαγής κ. Ιωάννης Μανιάτης τόνισε ότι πρέπει να αποφασίσει το πολιτικό σύστημα αν θέλει τον ορυκτό πλούτο η όχι.

Ακόμη είπε, ότι με την κατάλληλη βοήθεια, η συμβολή του κλάδου στο ΑΕΠ θα μπορούσε να φθάσει στο 10%, ενώ μίλησε για μια χαμένη τριετία φθηνού χρήματος και φθηνού πετρελαίου.

Μετά το πέρας των τοποθετήσεων, ακολούθησε βράβευση των αριστευσάντων αποφοίτων της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών Μηχανικών του ΕΜΠ κ. Κλειώς Ζερβίδη και της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Βασίλη Ανδρουλάκη και απονεμήθηκαν τιμητικοί έπαινοι στη σχολική ομάδα του Δημοτικού Σχολείου Παλαιοκάστρου Σάμου που συμμετείχε στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ρομποτικής 2018 με θέμα «Εξόρυξη πρώτων υλών στον Πλανήτη Άρη» και στη σχολική ομάδα του 1ου Γυμνασίου Βύρωνα που πρώτευσε στο διαγωνισμό του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας με θέμα «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος».

 

Η κ. Κλειώ Ζερβίδη, αριστεύσασα του ΕΜΠ

 

Ο κ. Διον. Χριστόπουλος, επιβλέπων καθηγητής του αριστεύσαντα κ. Βασίλη Ανδρουλάκη του Πολυτεχνείου Κρήτης

 

dimotiko samou 

Η ομάδα του Δημοτικού Σχολείου Παλαιόκαστρου Σάμου

 

Η ομάδα του 1ου Γυμνασίου Βύρωνα

 

 

Παρουσιάσεις:

 parousiasi proedros sme 2018      n bettas symvoli exoryktikis biomixanias

 

 

Φωτογραφικό υλικό: