symboli tis exoryktikis biomihanias ekthesi 2015 2017.pdf

Η συμβολή της εξορυκτικής βιομηχανίας στην ελληνική οικονομία.

'Μελέτη 2015-2017'

περισσότερα

kavala quarry wire excavation

Η συμβολή της εξορυκτικής βιομηχανίας στην ελληνική οικονομία.

'Μελέτη 2013-2015'

περισσότερα

the mining metallurgical industry of greece commodity review for years 2013 2014

«The mining metallurgical industry of Greece. Commodity review for years 2013-2014».
Author: P. Tzeferis, Mineral Resources: Division of the Ministry Division of Reconstruction of Production, Environment and Energy (YPAPEN)

περισσότερα

gyrw-gyrw-ola
banner-eu-issues
national-policy

sdi

banner-kmle

banner latomiko nomosxedio

Να με θυμάσαι
Ασβεστoλιθικά Αδρανή

Οι εταιρείες του Συνδέσμου «ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ», «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΧΑΛΥΨ», «LAFARGE BETON», «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ», «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (IMG)», «ΛΑΡΣΙΝΟΣ ΑΕ», όπως και τα λατομεία τροφοδοσίας των εργοστασίων τσιμέντου της «ΑΓΕΤ», «ΤΙΤΑΝ» και «ΧΑΛΥΨ», το 2017 παρήγαγαν ασβεστολιθικά προϊόντα, είτε ως δομικά υλικά προς εμπορεία, είτε ως πρώτη ύλη για παραγωγή τσιμέντου, 21.000.000 τον. περίπου.

Η συνολική παραγωγή σε εθνικό επίπεδο, εκτιμάται ότι ανήλθε σε 40 εκ. τον. Στην εσωτερική αγορά το 2017, η απορρόφηση δομικών υλικών ήταν χαμηλή. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η ζήτηση τσιμέντου στην Ελλάδα εκτιμάται ότι το 2017 κινήθηκε στα επίπεδα του 1960.

Στη συνέχεια, περιγράφουμε συνοπτικά την επιχειρηματική και παραγωγική δραστηριότητα των εταιρειών μελών του ΣΜΕ το 2015, που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο αυτό και κατ’ επέκταση στον κλάδο του τσιμέντου.

 

img

Η «Βιοµηχανικά Ορυκτά της Ελλάδος» είναι µια εταιρεία που δηµιουργήθηκε το έτος 2006 ,µε συµµετοχή των εταιρειών Imerys S.A. και Βουγιουκλή Α.Ε. Έδρα της εταιρείας είναι η Νέα Καρβάλη Καβάλας.
Σκοπός είναι η κατεργασία και εξαγωγή ανθρακικού ασβεστίου (calcium carbonate) κυρίως στη βιοµηχανία χάρτου.

Η Εταιρεία έχοντας ως προµηθευτή πρώτης ύλης τα Λατοµεία Βουγιουκλή Α.Β.Ε.Ε., προχώρησε το 2011 και στην εξαγορά ενός ακόµα λατοµείου αδρανών, του Λατοµείου Ν. Κόρακας Α.Ε., έκτασης 300.000 m2 στη λατοµική περιοχή της Καβάλας.

Έτσι µε αποθέµατα δύο λατοµείων συνολικής έκτασης περίπου 720.000 m2 και επενδύσεις της τάξης του 10 εκ. €, αποτελεί τον κύριο εξαγωγέα ανθρακικού ασβεστίου στην Ελλάδα µε εξαγωγές στη Βόρεια Ευρώπη και τη Λατινική Αµερική.

Σήµερα οι πωλήσεις ανέρχονται σε 600.000 τόν. ετησίως µε δυνατότητα παραγωγής 1.000.000 τον. Το άµεσα απασχολούµενο προσωπικό σε όλη την παραγωγική διαδικασία των δύο λατοµείων και της εταιρείας «Βιοµηχανικά Ορυκτά της Ελλάδος», ανέρχεται σε 67 άτοµα.

ellinika latomeia


H Εταιρεία είναι θυγατρική της «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ», μέλος του ομίλου «ΕΛΛΑΚΤΩΡ».

Η «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ» αποτελεί τη µεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρία στην Ελλάδα, µε ισχυρή εγχώρια και διεθνή παρουσία σε 20 χώρες και πολύχρονη εµπειρία στα κατασκευαστικά έργα (πλέον των 60 ετών).

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ» λειτουργεί στη Θεσσαλία με τρία λατομεία αδρανών και ένα παρασκευαστήριο ασφαλτομίγματος, στην Πελοπόννησο με ένα λατομείο αδρανών, στην Ήπειρο με ένα λατομείο και ένα παρασκευαστήριο ασφαλτομίγματος και στη Μακεδονία με ένα λατομείο αδρανών,. Διαθέτει ISO 9001:2000 στην παραγωγή και λειτουργία όλων των λατομείων και EU Πιστοποιητικό Ελέγχου Παραγωγής. 

 

larsinos

Η «ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.» είναι µια αµιγώς Ελληνική επιχείρηση µε έδρα την Κόρινθο και δραστηριοποιείται 40 χρόνια στους τοµείς της εκµετάλλευσης Λατοµείων και παραγωγής Ετοίµου Σκυροδέµατος. Πρόκειται για µία από τις πιο δυναµικές και ταχύρυθµα αναπτυσσόµενες εταιρείες, η οποία δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα διαθέτοντας λατοµεία και µονάδες παραγωγής σκυροδέµατος (µόνιµα και εργοταξιακά για την εξυπηρέτηση εκτέλεσης τεχνικών έργων), παράγοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας. Η συνεχής ανάπτυξη της Εταιρείας βασίζεται στις συνεχείς επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες παραγωγής, διάθεσης και οργάνωσης και στην πιστοποίηση και την καινοτοµία, τόσο των προϊόντων, όσο και των διαδικασιών παραγωγής.

Η Εταιρεία σήµερα διαθέτει 5 λατοµεία αδρανών και 24 µονάδες παραγωγής σκυροδέµατος. 


lafarge2

H LAFARGE ξεκίνησε τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες το 1833, όταν ο Auguste Pavin de LAFARGE, ίδρυσε μια εταιρεία παραγωγής Ασβεστίου στη Γαλλία.

Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1930, και µετά από πολλές εξαγορές εταιριών ασβέστου και τσιµέντου σε όλη τη χώρα, η «LAFARGE» εξελίχθηκε στη µεγαλύτερη τσιµεντοβιοµηχανία της Γαλλίας.

Η Εταιρία επεκτάθηκε για πρώτη φορά διεθνώς το 1864, ως προµηθευτής ασβεστίου για την κατασκευή της ∆ιώρυγας του Σουέζ. Η διεθνής επέκταση συνεχίστηκε στις αρχές του 20ού αιώνα, µε την έναρξη επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων στη Βόρειο Αφρική, τη Μ. Βρετανία, τη Βραζιλία και τον Καναδά. Με την εξαγορά της εταιρίας «General Portland Inc.» το 1981, ο Όµιλος «LAFARGE» εξελίχθηκε σε µία από τις µεγαλύτερες τσιµεντοβιοµηχανίες στη Βόρειο Αµερική. Συνέχισε να επεκτείνεται διεθνώς µε την εξαγορά της εταιρίας «Blue Circle Industries» το 2001 και µε διάφορες εξαγορές στη λεκάνη της Μεσογείου, στην Ανατολική Ευρώπη, στη Μέση Ανατολή και την Ασία.

Ο κλάδος αδρανών και σκυροδέµατος του Οµίλου, που λειτουργεί πλέον σε 29 χώρες, έκανε ένα σηµαντικό άλµα το 1997, µε την εξαγορά της «Redland plc», µιας από τις µεγαλύτερες εταιρίες παραγωγής αδρανών και σκυροδέµατος εκείνη την εποχή. Ο Όµιλος εισήλθε για πρώτη φορά στην αγορά των προϊόντων γύψου το 1931 και σήµερα, είναι η τρίτη µεγαλύτερη εταιρία κατασκευής γυψοσανίδων στον κόσµο, µε παρουσία σε 28 χώρες.

Το Φεβρουάριο του 2007, η «LAFARGE» πώλησε τον κλάδο υλικών στέγασης τον οποίο είχε αποκτήσει µε την εξαγορά της εταιρίας «Redland plc».

Στον κλάδο των δοµικών υλικών, η «LAFARGE» έχει εδραιωµένη παρουσία στην Ελλάδα µέσω του Οµίλου εταιρειών «ΗΡΑΚΛΗΣ». Ο Όµιλος «ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ» περιήλθε υπό τον έλεγχο της «LAFARGE», όταν το 2001, η «Blue Circle Industries», που κατείχε την πλειοψηφία των µετοχών της «ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ», εξαγοράστηκε από αυτήν.

Η «ΑΓΕΤ – ΗΡΑΚΛΗΣ» είναι η µεγαλύτερη παραγωγός τσιµέντου στην Ελλάδα, έχοντας περισσότερα από 100 χρόνια παρουσίας στην αγορά. Η Εταιρία ιδρύθηκε το 1911 ως µια βιοµηχανική και εµπορική εταιρία µε το όνοµα «Ανώνυµος Βιοµηχανική και Εµπορική Εταιρία - Γενική Εταιρία Τσιµέντων», από τον Ανδρέα Χατζηκυριάκο και µε συνιδρυτές τους Γεώργιο, ∆ηµήτριο και Νικόλαο Ζαβογιάννη, ∆. Ζαµάνη, Ε. Ιατρίδη, Σ. Αγαπητό, Α. Σταµατιάδη, Γ. Βρυζάκη και Σ. Κοσµετάτο, µε έδρα την Αθήνα. Το πρώτο εργοστάσιο µε την ονοµασία «ΗΡΑΚΛΗΣ», κατασκευάζεται στη ∆ραπετσώνα, στον Πειραιά, µε ετήσια παραγωγική ικανότητα 2.000 τον.

Το 1977, αλλάζει η επωνυµία της Εταιρίας σε «Ανώνυµος Γενική Εταιρία Τσιµέντων ΗΡΑΚΛΗΣ». Το συντοµευµένο «ΑΓΕΤ – ΗΡΑΚΛΗΣ» γίνεται ευρύτατα γνωστό. Την ίδια χρονιά, η Εταιρία αγοράζει από την οικογένεια Νοµικού τη «ΛΑΒΑ Μεταλλευτική και Λατοµική», η οποία ιδρύθηκε το 1952 για να εκµεταλλευτεί το ∆ηµοτικό Ορυχείο ελαφρόπετρας που βρίσκεται στη νήσο Γυαλί βόρεια της Νισύρου. Από το 1980 και µετά, ξεκινά η επέκταση της σε νέες δραστηριότητες µε την απόκτηση του ορυχείου γύψου στο Αλτσί Σητείας, την έναρξη της εκµετάλλευσης ποζολάνης στο ορυχείο της Μήλου και την εκµετάλλευση του λατοµείου πυριτικού στο ίδιο νησί. Ο Όµιλος «ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ» πραγµατοποιεί την παραγωγή τσιµέντου από τα δυο εργοστάσια Βόλου και Μηλακίου Εύβοιας και διαθέτει έξι κέντρα διανοµής. Λειτουργεί επίσης λατοµεία κοντά στα εργοστάσια.

Το 2002, ξεκινά η λειτουργία του κλάδου έτοιµου σκυροδέµατος και αδρανών υλικών µε την εµπορική επωνυµία «LAFARGE BETON», µετά την εξαγορά από τη «LAFARGE» της «ΑΣΤΗΡ ΛΑΤΟ ΑΒΕΕ». ∆ιαθέτει 26 µονάδες παραγωγής σκυροδέµατος (Ready-Mix) και 10 λατοµεία, που καλύπτουν ολόκληρη την ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα για αδρανή και σκυρόδεµα, µε προϊόντα υψηλής ποιότητας π.χ. ψιλόκοκκα και χονδρόκοκκα αδρανή, αδρανή οδοποιίας και σκύρα, συµβατικά σκυροδέµατα και σκυροδέµατα πολύ υψηλής απόδοσης, όπως το αυτοεπιπεδούµενο και αυτοσυµπυκνούµενο σκυρόδεµα «Agilia». Η «ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ» εξελίσσεται συνέχεια, βελτιώνοντας τα προϊόντα της π.χ. το σακκευµένο τσιµέντο «Heracles TM», το υδατοπερατό σκυρόδεµα νέας γενιάς «Hydromedia», το τσιµέντο υψηλής αντοχής «Αthlos» κ.α.

Ο Όµιλος συνέχισε τις προσπάθειες για αξιοποίηση ευκαιριών προώθησης καινοτοµικών προϊόντων και λύσεων, τόσο στην εγχώρια όσο και τις διεθνείς αγορές. Ήδη στο εξωτερικό, χρησιµοποιούνται νέα προϊόντα από σκυρόδεµα, που παρέχουν λύσεις σε πολλά από τα προβλήµατα που παρουσιάζονται κατά την διάρκεια των κατασκευών, ενώ παράλληλα µειώνουν το κόστος της εργασίας και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Τα βασικότερα από αυτά, είναι το αυτοσυµπυκνούµενο σκυρόδεµα και τα ελεγχόµενα υλικά χαµηλής αντοχής. Στην παραγωγή των νέων αυτών προϊόντων, προχώρησε και ο Όµιλος «ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ».

Τον Απρίλιο του 2014, ανακοινώθηκε η συγχώνευση της ελβετικής «HOLCIM» µε τον Όµιλο «LAFARGE», δηµιουργώντας ένα κολοσσό στον τοµέα της τσιµεντοβιοµηχανίας. Από τη συγχώνευση αυτή, προβλέπεται ετήσιος κύκλος εργασιών που θα υπερβαίνει τα 40 δις. δολάρια.

Από το 2001 έως σήµερα, ο Όµιλος βελτιώνει σηµαντικά τις επιδόσεις του στα πλαίσια της Βιώσιµης Ανάπτυξης και της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Γίνεται ιδρυτικό µέλος του Ελληνικού ∆ικτύου για το Οικουµενικό Σύµφωνο του ΟΗΕ, για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη και του αντίστοιχου Ελληνικού Επιχειρηµατικού Συµβουλίου του ΣΕΒ. Λαµβάνει διάφορες διακρίσεις, ελληνικές και διεθνείς, για την περιβαλλοντική της διαχείριση και τις περιβαλλοντικές της πρακτικές.

Μία αειφόρος πρακτική της «ΑΓΕΤ – ΗΡΑΚΛΗΣ», η χρήση εναλλακτικών καυσίµων σε υποκατάσταση ορυκτών καυσίµων τιµήθηκε τον ∆εκέµβριο 2014 µε το Χρυσό Βραβείο – Gold Award στην κατηγορία Μείωση Εκπεµπόµενων Αερίων Θερµοκηπίου κατά την τελετή απονοµής των Environmental Awards 2015. Στη στρατηγική της Εταιρίας για την κλιµατική αλλαγή, το ζήτηµα της υποκατάστασης ορυκτών καυσίµων από εναλλακτικά είναι ζωτικής σηµασίας, καθώς µειώνει τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα της Εταιρίας και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των µονάδων της. Παράλληλα µειώνει την κατανάλωση µη ανανεώσιµων πόρων και αξιοποιεί υλικά που κάτω από διαφορετικές συνθήκες, θα είχαν απορριφθεί.

Τον Ιούλιο του 2015, ξεκινά επίσηµα τις δραστηριότητές του παγκόσµια το νέο ενιαίο εταιρικό σχήµα «LafargeHolcim». To νέο σχήµα καθίσταται παγκόσµιος ηγέτης στον κλάδο των δοµικών υλικών και ιδιαίτερα του τσιµέντου.

Ο νέος Όµιλος που προέκυψε, ξεκινά ένα στρατηγικό µετασχηµατισµό, βασιζόµενο στα πλεονεκτήµατα ενός εκάστου των πρωθύστερων παλαιών ξέχωρων σχηµάτων, εστιάζοντας σε πέντε περιοχές: α) Συνέργειες ύψους 1,4 δισ. ευρώ εντός τριών ετών, β) Κατανοµή κεφαλαίων και συνολική ελάττωση κεφαλαιακών δαπανών, γ) Εµπορικό µετασχηµατισµό µε διαφοροποίηση µέσω καινοτόµων προϊόντων και λύσεων, δ) Απόκτηση ενιαίας κουλτούρας, ε) Υ&Α σε πρώτιστη προτεραιότητα, στο επίκεντρο κάθε δραστηριότητας του νέου οµίλου.

 

interbeton2

Η «ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.» ιδρύθηκε το 1977 και ανήκει στον Όμιλο εταιρειών «ΤΙΤΑΝ».

Αποτελείται από τρεις Κλάδους: Έτοιµου Σκυροδέµατος, Λατοµικών Προϊόντων και Ορυχείων Γύψου και Ποζολάνης. Αποτελεί την καθετοποιηµένη δραστηριότητα του Οµίλου στη παραγωγή, µεταφορά και εµπορία έτοιµου σκυροδέµατος και λατοµικών προϊόντων στην Ελλάδα.

Κατέχει σήµερα την πρώτη θέση στους κλάδους λατοµικών προϊόντων και έτοιµου σκυροδέµατος, µε δίκτυο 29 µονάδων παραγωγής έτοιµου σκυροδέµατος και 13 λατοµεία.

Η «ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ» δίνει ιδιαίτερη έµφαση στη διασφάλιση σταθερά υψηλής ποιότητας, έχοντας πιστοποιήσει το Σύστηµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας των µονάδων της κατά EN ISO 9001:2000 από την «EUROCERT». Τα λατοµικά προϊόντα διαθέτουν Πιστοποίηση Συµµόρφωσης Προϊόντος, επίσης από την «EUROCERT».

Η Εταιρεία τηρεί πιστά τη δέσµευση του Οµίλου «ΤΙΤΑΝ» για το Περιβάλλον, αποσκοπώντας στη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της. Με σωστό σχεδιασµό, συνεχή µεγάλης κλίµακας επενδυτικά προγράµµατα και εφαρµογή καλών πρακτικών και αποτελεσµατικών συστηµάτων διαχείρισης, η «ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ» αντιµετωπίζει τις προκλήσεις που συνδέονται µε τις επιπτώσεις στο τοπίο και γενικότερα στο περιβάλλον και στις τοπικές κοινωνίες. Οι σχετικές δράσεις περιλαµβάνουν περιορισµό της κατανάλωσης ενέργειας και πρώτων υλών, µεθόδους ανακύκλωσης, µείωση της ρύπανσης από εκπεµπόµενη σκόνη και της ηχητικής όχλησης, αποκαταστάσεις και αναπλάσεις παλαιών λατοµείων.

titan2

O Όμιλος ΤΙΤΑΝ συμπλήρωσε 113 χρόνια δραστηριότητας, καθώς η μητρική εταιρεία «ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ» ιδρύθηκε το 1973, με έδρα τον Πειραιά και μετοχικό κεφάλαιο 200.000 δρχ., αρχίζοντας την ανέγερση του πρώτου εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου στην Ελλάδα.

Ο Όµιλος «ΤΙΤΑΝ» αναπτύσσει καθετοποιηµένη δραστηριότητα, παραγωγική και εµπορική, σε 13 χώρες.

Οι κυριότερες δραστηριότητες εµφανίζονται εκτός Ελλάδος στην Αίγυπτο, τις ΗΠΑ, την ΠΓΔΜ, τη Βουλγαρία, τη Σερβία, την Αλβανία, το Κόσοβο και την Τουρκία. Η δραστηριότητα αυτή, ασκείται µέσω θυγατρικών εταιριών, στις οποίες ο «ΤΙΤΑΝ» έχει πλήρη ή πλειοψηφικό (µετοχικό) έλεγχο ή κοινοπρακτική συµµετοχή και καλύπτει τους κλάδους παραγωγής τσιµέντου (φαιού και λευκού), σκυροδέµατος και αδρανών υλικών, διακίνησης - διανοµής τσιµέντου, επεξεργασίας και βιοµηχανικής αξιοποίησης ιπτάµενης τέφρας σταθµών ηλεκτροπαραγωγής, κονιαµάτων και τσιµεντόλιθων. Μέσω της θυγατρικής “Separation Technologies LLC(ST)”, ο Όµιλος έχει επεκταθεί και στον τοµέα ηλεκτροστατικού διαχωρισµού ιπτάµενης τέφρας και ορυκτών (Calcite, Talc, Magnesite, Potash κ.λ.π.) στις ΗΠΑ, τον Καναδά, το Ηνωµένο Βασίλειο και την Πολωνία. Η τεχνολογία της “ST” αποτελεί κατοχυρωµένη ευρεσιτεχνία, φιλική προς το περιβάλλον, καθώς δεν απαιτεί χηµικά πρόσθετα και δε συµβάλλει στην παραγωγή ρύπων.

Στην Ελλάδα, ο κλάδος κατασκευών βρίσκεται σε συνεχή βαθιά κρίση. Τα σηµάδια ήπιας βελτίωσης που εµφανίστηκαν µέσα στο 2014, αναστράφηκαν ραγδαία από το καλοκαίρι του 2015 κι έπειτα, λόγω των capital controls και της περαιτέρω συρρίκνωσης της οικονοµικής δραστηριότητας που οδήγησε σε ελάχιστη ζήτηση για ιδιωτικές κατασκευές και σε υπολειτουργία των δηµοσίων έργων. Η ζήτηση τσιµέντου στην Ελλάδα εκτιµάται ότι το 2017 κινήθηκε στα επίπεδα του 1960, δηλαδή σε επίπεδα χαµηλότερα κατά 70% του µέσου όρου των τελευταίων 50 ετών. 

Για να αντιµετωπίσει την κρίση στην εγχώρια αγορά τα τελευταία χρόνια, ο Όµιλος στράφηκε έντονα στις εξαγωγές και παρά τις συνθήκες υψηλού ανταγωνισµού, κατόρθωσε να εξάγει το µεγαλύτερο µέρος της παραγωγής, χάρη στις υψηλές επιδόσεις των εργοστασίων του. Σηµειώνεται ότι το 2017, οι πωλήσεις τσιµέντου στην εγχώρια αγορά αντιπροσώπευσαν ποσοστό της τάξης του 6%.

Η αµερικανική αγορά αποτέλεσε κύριο µοχλό ανάπτυξης για τον Όµιλο. Η ανάκαµψη της αγοράς ακινήτων, τροφοδοτεί τη ζήτηση για δοµικά υλικά, ιδιαίτερα στις Νοτιοανατολικές Πολιτείες. Θετικά επέδρασε επίσης στα αποτελέσµατα και την ανάπτυξη των εργασιών το εκτεταµένο πρόγραµµα επενδύσεων που πραγµατοποιεί ο Όµιλος.

Στην Αίγυπτο, η ζήτηση τσιµέντου αυξάνεται χωρίς εντυπωσιακές μεταβολές.

Στην Τουρκία, η κοινοπραξία Adocium στην οποία συµµετέχει ο Όµιλος «ΤΙΤΑΝ» κατά 50%, επωφελήθηκε της αυξηµένης ζήτησης για δηµόσια και ιδιωτικά έργα και παρουσίασε θετικά αποτελέσµατα. Τα εμφανή οικονομικά προβλήματα  της Τουρκίας επηρεάζουν τη συνέχεια της ανάπτυξης του τομέα εκεί.

Τον Οκτώβριο του 2018, ο Όμιλος αλλάζει έδρα φεύγοντας οριστικά από την Ελλάδα. Η κίνηση αυτή σκοπό είχε την εισαγωγή του Ομίλου στο χρηματιστήριο Euronext των Βρυξελλών. 

 

 halyps quarries

Ο όµιλος «Italcementi» δραστηριοποιείται στην Ελλάδα µέσα από τις εταιρίες:

«Χάλυψ ∆οµικά Υλικά Α.Ε.», µια εταιρία που δραστηριοποιείται στον κλάδο Τσιµέντου µε την επωνυµία «Τσιµέντα Χάλυψ», στο λατοµικό κλάδο µε την επωνυµία «Λατοµεία Χάλυψ» και στον κλάδο σκυροδέµατος µε την επωνυµία «Ετ Μπετόν», η οποία µέσω των τριών µονάδων σκυροδέµατος δραστηριοποιείται στην Αττική. Έχει επίσης ένα σταθµό αποθήκευσης και διανοµής, στο ∆υρράχιο Αλβανίας µε την επωνυµία «Eurotech Cement SH.P.K.». Ο Όµιλος, πραγµατοποιεί στην Ελλάδα µεγάλα επενδυτικά προγράµµατα, στοχεύοντας στην αύξηση της παραγωγής, τη βελτίωση της ποιότητας και των συνθηκών εργασίας, καθώς επίσης και την προστασία και τη βελτίωση του περιβάλλοντος.

Ως µέλος του Παγκόσµιου Επιχειρηµατικού Συµβουλίου Αειφόρου Ανάπτυξης (WBCSD), το group «Italcementi» έχει υπογράψει το Πρόγραµµα ∆ράσης της Πρωτοβουλίας για την Αειφορία του Τσιµέντου, πρωτοβουλία η οποία αποτελεί την πρώτη επίσηµη δέσµευση, η οποία συνδέει και δεσµεύει διάφορες επιχειρήσεις τσιµέντου µε ηγετική θέση στην παγκόσµια αγορά. Ως περαιτέρω επιβεβαίωση της δέσµευσης του, ο Όµιλος ανέλαβε τη Συµπροεδρία της Πρωτοβουλίας για την Αειφορία του Τσιµέντου την περίοδο 2006-2007. Εξάλλου, η «Italcementi» είχε συµπεριληφθεί στο «Ετήσιο Ηµερολόγιο Αειφορίας 2012», το οποίο είναι η πλέον σηµαντική δηµοσίευση επί θεµάτων εταιρικής αειφορίας που δηµοσιεύεται ετησίως από τη SAM (Sustainable Asset Management – Αειφόρος ∆ιαχείριση Χαρτοφυλακίου), ενώ η Εταιρία συµµετέχει και στο Παγκόσµιο Σύµφωνο των Ηνωµένων Εθνών, στρατηγική πρωτοβουλία που προωθείται από τα ΗΕ, ώστε να ευθυγραµµίζονται οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες και τα προγράµµατα των επιχειρήσεων, µε αξίες που είναι παγκόσµια αποδεκτές στους τοµείς των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, των εργασιακών θεµάτων, του περιβάλλοντος και της δεοντολογίας.

Τον Ιούλιο του 2015, η Italcementi προχωρά στην πώληση του 45% των µετοχών της Italmobiliare (στον οποία ανήκει και η «ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.») στη Heidelberg-Cement. Έτσι δηµιουργήθηκε η δεύτερη δύναµη στο έτοιµο σκυρόδεµα ενώ καθίσταται ηγέτιδα δύναµη στον κλάδο των αδρανών υλικών.

«Η λογική αυτής της ένωσης υποστηρίζεται ακόµη περισσότερο τόσο από τον τέλειο γεωγραφικό συνδυασµό µε την υπάρχουσα παρουσία της Heidelberg Cement -µε περιορισµένη επικάλυψη των εργοστασίων στο Βέλγιο και τις ΗΠΑ- όσο και από τη σηµαντική δυναµική για συνέργειες, χρησιµοποιώντας τις ισχυρές δυνατότητες και των δύο εταιρειών στους τοµείς της καινοτοµίας, της έρευνας και ανάπτυξης» (δελτίο τύπου του group Italcementi».

Ο ενοποιηµένος όµιλος θα έχει παραγωγική ικανότητα περίπου 200 εκ. τον. τσιµέντου, 275 εκ. τον. πωλήσεις αδρανών υλικών και 49 εκ. κυβ. µέτρων πωλήσεις έτοιµου σκυροδέµατος, µε προβλεπόµενα έσοδα που θα υπερβαίνουν τα 16,5 δισ. ευρώ σε περισσότερες από 60 χώρες σε όλο τον κόσµο.

asvestolithika adrani 01