Εθνική Πολιτική για τις ΟΠΥ
Νέο Λατομικό Νομοσχέδιο
(N.4512/17 Ιανουαρίου 2019 ΦΕΚ Αρ.5)
Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικων Εργασιών
ΚΜΛΕ
Η συμβολή της εξορυκτικής βιομηχανίας στην ελληνική οικονομία μελέτη 2015-2017
Η συμβολή της εξορυκτικής βιομηχανίας στην ελληνική οικονομία.’Μελέτη 2013-2015′
Δημοσίευση του Ν. 4685/2020 ΦΕΚ Α’ 92
Ελληνική εξορυκτική και μεταλλουργική βιομηχανία και οι προκλήσεις ανάπτυξής της
Πρόταση νομοθετικής ρύθμισης περί αναστολής της ποινικής διαδικασίας μέχρι την τελεσιδικία της διοικητικής κρίσης για περιβαλλοντική παράβαση, του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων.
Καινοτομία-επίδραση της τεχνολογικής εξέλιξης στη δραστηριότητα του εξορυκτικού κλάδου
Case studies εξόρυξης μη ενεργειακών ορυκτών σε περιοχές NATURA 2000
Έκθεση Δραστηριοτήτων ΣΜΕ 2020
Μεταλλευτική και Λατομική Δραστηριότητα 2020. Ετήσια Έκθεση ΥΠΕΝ
Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων 2021 του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων
Παρουσίαση της φυσιογνωμίας και της εικόνας του κλάδου, του Συνδέσμου των μελών του και των βασικών αιτημάτων του
Παρουσίαση του Συνδέσμου στο Μεταπτυχιακό Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων «Κλιματική Κρίση και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Πληροφοριών» του Πανεπιστημίου Πειραιά με θέμα Ελληνική εξορυκτική βιομηχανία: Παρόν και Μέλλον
Απολογισμός Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου ΣΜΕ 2022

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

NEWSLETTERS

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ