Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας διοργανώνει έκθεση με θέμα «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος». Στην προετοιμασία της έκθεσης αυτής, συμμετείχε ενεργά και ο ΣΜΕ με υλικοτεχνική υποστήριξη.

Η Έκθεση θέλει να αναδείξει στο ευρύ κοινό και ιδιαίτερα στα παιδιά και τους εφήβους το ρόλο που διαδραματίζουν τα ορυκτά στη ζωή των ανθρώπων. Επιδίωξη είναι να αναδειχθεί η άρρηκτη διαχρονική σχέση του ανθρώπου με τα ορυκτά.

Σκοπός της έκθεσης, είναι να διευρύνει τις γνώσεις του κοινού που αφορούν στη χρησιμότητα των ορυκτών, παρέχοντας απαραίτητες γενικές γνώσεις και πληροφορίες πάνω στο θέμα αυτό. Αποσκοπεί στην ενημέρωση των ατόμων για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες που «κρύβονται» μέσα στα αντικείμενα της καθημερινότητάς του.

Η Έκθεση θα έχει τις εξής ενότητες: Σκοπός της έκθεσης Παρουσίαση χορηγών (εταιρείες μέλη και ΣΜΕ)- Ιστορία της εξόρυξης πρώτων υλών στην Ελλάδα- Προστασία και αποκατάσταση (με κείμενα ΣΜΕ και φωτογραφίες αποκατάστασης τοπίου από εταιρείες μέλη)- Μεταλλικά και βιομηχανικά ορυκτά και οι χρήσεις τους- Μάρμαρο και αδρανή-τσιμέντο- Ενεργειακά ορυκτά (λιγνίτης, γαιάνθρακες, πετρέλαιο)- Αναφορά στις σπάνιες γαίες και τη χρησιμότητα στη σημερινή τεχνολογία- Ανθρώπινος οργανισμός και ορυκτά- Χρήση ορυκτών και πετρωμάτων στην τέχνη. Η ενότητα πετρελαίου υποστηρίζεται από τα ΕΛ.ΠΕ.

Εκτός από κείμενα, θα παρουσιαστούν 60 ορυκτά πετρώματα σε ειδικές προθήκες μαζί με τα προϊόντα και τις χρήσεις τους, με τη βοήθεια και ηλεκτρονικών πινάκων που θα παρουσιάζουν πληροφορίες σχετικές με κάθε ένα έκθεμα.

Τα εγκαίνια της Έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 10 Μαΐου 2017 και ώρα 19:00 μ.μ στο Μουσείο Γουλανδρή (Όθωνος 100, 14562,Κηφισιά). Είστε όλοι καλεσμένοι.