Ημερίδα-παρουσίαση με θέμα «Τα ορυκτά και ο άνθρωπος-Εξορυκτική δραστηριότητα και κοινωνία, παράδειγμα μετεξέλιξης για τον 21ο αιώνα», θα πραγματοποιηθεί στις 20 Απριλίου 2018 στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή.

Η ημερίδα, που οργανώνεται από τον Σύνδεσμο Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων σχετίζεται με τη θεματική της Έκθεσης «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος», η οποία φιλοξενείται ήδη στο Μουσείο και σε αυτή θα ξεναγηθούν οι νέοι, μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, φοιτητές και σε καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η ημερίδα δεν θα έχει την τυπική, κλασική, αυστηρή δομή ομιλιών-εισηγήσεων αλλά να πραγματοποιηθεί μέσω της προβολής εκπαιδευτικού σύγχρονου οπτικοακουστικού υλικού και μιας μασκότ-δρώμενου, που θα προσωποποιεί τα ορυκτά και θα αλληλοεπιδρά με τα παιδιά.
Επίσης θα υπάρχει ένας expert του αντικειμένου-μεταλλειολόγος ο οποίος θα είναι διαθέσιμος να δεχθεί και να απαντήσει οποιαδήποτε ερώτηση/απορία προκύψει από το κοινό, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης και ενεργού διαλόγου με τα παιδιά.

Το θέμα της ημερίδας είναι τέτοιο, ώστε να περιέχει διάφορες πτυχές της εξορυκτικής δραστηριότητας από την ιστορική πορεία της αξιοποίησης των ΟΠΥ και της αναγκαιότητάς τους στην καθημερινή ζωή μέχρι μοντέρνες τεχνολογίες, ρομποτική, βιώσιμη ανάπτυξη, προστασία περιβάλλοντος και λειτουργία στο μέλλον.

Πριν την ημερίδα και μετά τη λήξη της (αναλόγως πώς θα προγραμματιστεί να μοιραστούν να σχολεία), θα πραγματοποιηθεί κατόπιν συνεννόησης και με το Μουσείο, ξενάγηση των παιδιών στη συνδεδεμένη Έκθεση «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος», όπου θα υπάρξει η δυνατότητα οι μαθητές να εμπλουτίσουν περαιτέρω τις γνώσεις τους σε σχέση με τους ορυκτούς πόρους.

Η πρωτοτυπία αλλά και η μοναδικότητα αυτής της ημερίδας έγκειται στο γεγονός ότι μέσω καινοτόμων μέσων παρουσίασης, που θα ενθουσιάσουν και δεν θα κουράσουν το νέο κόσμο, θα δοθεί στα παιδιά η δυνατότητα να ψηλαφίσουν το χώρο των ορυκτών σε όλα τα επίπεδα και όλες τις εποχές (από την ανακάλυψή τους μέχρι σήμερα), κατανοώντας έτσι την αναγκαιότητα ύπαρξής τους και τη σύνδεσή τους με την καθημερινή ζωή.

Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία, για πρώτη φορά, να δουν συμπυκνωμένα ζωντανές εικόνες παραγωγικής διαδικασίας αλλά και ιστορικής της εξέλιξης. Όπως επίσης και τη σύνδεση της παραγωγής αυτής με την κοινωνία και το περιβάλλον.

Τέλος, μέσω των σύγχρονων εικόνων τεχνολογίας, θα νιώσουν και θα κατανοήσουν σε βάθος, πόσο έχει ήδη αλλά και μπορεί ακόμη περισσότερο στο μέλλον, να αυτοματοποιηθεί η παραγωγή, ώστε να διευκολύνει και να προστατεύει τον ανθρώπινο παράγοντα κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

9.00 Άφιξη σχολείων
9.10-10.00 Ξενάγηση στην Έκθεση «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος» στο Μουσείο Γουλανδρή
10.15 -10.25 ΕΝΑΡΞΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ Αμφιθέατρο Άγγελος Γουλανδρής
Θέμα Καλωσορισμα του προέδρου του ΣΜΕ κ. Αθανάσιου Κεφάλα
10.25-11.00 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ 35 ΛΕΠΤΑ)
Θέμα «Ιστορική αναδρομή της εκμετάλλευσης πρώτων υλών στη χώρα μας»
1o βίντεο «Εισαγωγή και ιστορική εξέλιξη στην αξιοποίηση των ορυκτών πόρων»
2ο βίντεο «Ενεργειακά ορυκτά-λιγνίτης»
3ο βίντεο Σύντομος προϊδεασμός για τα βίντεο που θα ακολουθήσουν στο δεύτερο μέρος
Θέμα «Η σημερινή αξιοποίηση των ορυκτών πρώτων υλών»
4ο βίντεο «Μεταλλεία, μεταλλεύματα και λατομικά προϊόντα-τεχνολογίες παραγωγής»
5ο βιντεο Άφιξη σχολείων
Θέμα «Υγιεινή και Ασφάλεια-μέσα προστασίας εργαζομένων της εξορυκτικής βιομηχανίας»
Διάλογος μεταξύ κοινού και ειδικού:
Τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να θέσουν ερωτήσεις στον ειδικό σχετικά με το εκπαιδευτικό υλικό που θα έχουν παρακολουθήσει
ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ 35 ΛΕΠΤΑ)
11.00-11.35 « Το μέλλον στην αξιοποίηση των πρώτων υλών»
6ο Βίντεο «Μοντέρνα τεχνολογία του εξορυκτικού κλάδου (drones, robotics, design)»
“Eξόρυξη και προστασία Περιβάλλοντος»
7ο βίντεο «Περιβάλλον (αποκαταστάσεις-εναλλακτικές χρήσεις εξορυκτικών χώρων)»
8ο βίντεο «Παρουσίαση της αποδόμησης του σημερινού ανθρώπινου πολιτισμού από την απουσία ορυκτών πόρων»
Διάλογος μεταξύ κοινού και ειδικού, προκειμένου να διατυπώσουν τα παιδιά τις απορίες που θα προκύψουν από την προβολή του βίντεο
ΛΗΞΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
11.35-11.50 Ελαφρύ γεύμα στο φουαγιέ του Αμφιθεάτρου
11.50-12. 25 Ξενάγηση στην Έκθεση του ΣΜΕ «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος στο Μουσείο Γουλανδρή»
12.30 Αποχώρηση