Μήνυμα στον Πρόεδρο του ΣΜΕ, κ Κωνσταντίνο Γιαζιτζογλου

Η εξορυκτική δραστηριότητα βρίσκεται στο επίκεντρο της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης και ο ρόλος της, ιδιαίτερα στον τομέα των κρίσιμων και στρατηγικών πρώτων υλών, αναμένεται να διευρύνεται κάθε χρόνο και περισσότερο. Δεν θα πρέπει επ ουδενί όμως να ξεχνάμε ότι η βιώσιμη ανάπτυξη όλης της Ευρώπης βασίζεται στο σύνολο των πρώτων υλών της.

Η χώρα μας είναι μια ευρωπαϊκή χώρα που έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα να διαθέτει βέβαια και πιθανά κοιτάσματα σημαντικών κρίσιμων και στρατηγικών πρώτων υλών. Έχουμε υποχρέωση (με βάση και την CRMA) να προχωρήσουμε την έρευνα μας, ώστε να γνωρίσουμε καλύτερα την εκμεταλλευσιμότητά τους και το πραγματικό κοιτασματολογικό υλικό της χώρας σε κρίσιμα και στρατηγικά υλικά.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και με την σθεναρή υποστήριξη της πολιτικής ηγεσίας, αφενός δίνει μεγάλη έμφαση σε όλη την γκάμα των εξορυκτικών δραστηριοτήτων και αφετέρου επικεντρώνεται να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις προκλήσεις που θέτει η  CRMA, δηλαδή η European Critical Raw Materials Act.

Σημαντικό αντικείμενο της προσπάθειας μας για τις κρίσιμες και στρατηγικές πρώτες ύλες είναι η θέσπιση και ενεργοποίηση του «one single point contact» όπως αυτό προβλέπεται στην CRMA. Αυτό όμως θα ισχύσει για όλες τις ορυκτές πρώτες ύλες. Πρόθεση μας δεν είναι η ύπαρξη δύο διαφορετικών μηχανισμών αδειοδότησης, αλλά η δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος αδειοδότησης, τύπου «single point contact» για όλες τις ορυκτές πρώτες ύλες. Σύντομά θα ανακοινωθούν οι αποφάσεις μας.

Πολύ κρίσιμη πρόκληση για την εξορυκτική βιομηχανία και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι να υπάρχει σε όλο το μήκος και το πλάτος της εξορυκτικής δραστηριότητας, υψηλών προδιαγραφών περιβαλλοντική συμπεριφορά. Επίσης η ασφάλεια  και η υγεία των εργαζομένων, οι ομαλές εργασιακές σχέσεις και η κοινωνική προσφορά και δράση των εταιρειών του κλάδου είναι βασικά προαπαιτούμενα της εύρυθμης λειτουργίας του.

Η επίτευξη όλων των στόχων που προαναφέρθηκαν στηρίζεται κύρια στη «Κοινωνική Άδεια» που καθημερινά πρέπει να κατακτάτε από τις εξορυκτικές επιχειρήσεις. Η Κοινωνική Άδεια θα αποτελέσει το μοχλό των επενδύσεων στον τομέα.

Οι όποιες καλές πρακτικές και τα καλά παραδείγματα προς την κατεύθυνση αυτή πρέπει να προβάλλονται στη κοινή γνώμη και σε αυτό χρειαζόμαστε αρωγό τα ΜΜΕ.

Θέλουμε  ένα δυναμικό παραγωγικό μοντέλο που αφενός μεν θα σέβεται το δικαίωμα όλων και ιδιαίτερα των επόμενων γενεών, να ζήσουν σε ένα καλύτερο περιβάλλον και αφετέρου θα αξιοποιεί όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας όπως ο ορυκτός της πλούτος.

Σε αυτή την προσπάθεια, θέλουμε αρωγό τον Σύνδεσμο Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων που ήδη δεσμεύεται στην βιώσιμη ανάπτυξη.

Οι σημαντικότερες πρωτοβουλίες της σημερινής πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΝ:

  • Ενδυνάμωση της ΕΑΓΜΕ με ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους
  • Αποκατάσταση του παλιού μεταλλείου της Κίρκης
  • Υποστήριξη της αξιοποίησης Γερμάνιου στους Μολάους, Αντιμονίου στη Χίο και Γαλλίου στα κοιτάσματα βωξίτη
  • Εγκαθίδρυση ομάδας μελέτης με διεθνώς αναγνωρισμένους επιστήμονες και τη συμμετοχή εμπειρογνώμων της «Ελληνικός Χρυσός» προς εξέταση μελλοντικών σεναρίων λειτουργίας για τη βέλτιστη αξιοποίηση των κοιτασμάτων των μεταλλείων Κασσάνδρας, με μεταλλουργία χρυσού

Είναι πλέον αδήριτη ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει σε αποτελεσματικότερη βιώσιμη αξιοποίηση των ορυκτών πρώτων υλών της προς ενίσχυση της εφοδιαστικής της αλυσίδας. Η χώρα μας μπορεί να συνεισφέρει ουσιαστικά στη προσπάθεια αυτή και ο ρόλος των μελών του ΣΜΕ είναι κρίσιμος προς την κατεύθυνση αυτή.