Ημερίδα στο Bilbao «Healthy workplaces for all ages»

H συνάντηση έγινε στο Μπιλμπάο και μετείχαν τα μέλη του Governing Board και της Advisory Committee of Safety and Health at Work, εκπρόσωποι της Commission και των κοινωνικών φορέων, ειδικοί επιστήμονες, υπεύθυνοι επιχειρήσεων σε θέματα Υ&Α και άλλοι σχετικοί.

Η καμπάνια θεωρήθηκε επιτυχής, ξεδιπλώνοντας όλες τις πτυχές του μεγάλου θέματος της ασφαλούς εργασίας για όλες τις ηλικίες, με ιδιαίτερες αναφορές για το εργατικό δυναμικό, που είναι πλέον των 50 ετών. Η καμπάνια έδωσε ευκαιρίες για ανταλλαγές καλών πρακτικών επί του θέματος, μεταξύ κρατών μελών όπως και φορέων.

Στην Ημερίδα παρουσιάστηκαν συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη γήρανση του ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού και την επιμήκυνση του ορίου συνταξιοδότησης. Αυτά θέτουν την ευρωπαϊκή κοινωνία προ των ευθυνών της να έχει τέτοιες συνθήκες δουλειάς που θα δίνουν τη δυνατότητα της παραγωγικής απασχόλησης του γηράσκοντος εργατικού δυναμικού σε μεγάλο βάθος χρόνου, προς όφελος των εργαζομένων της κοινωνίας και της ευρωπαϊκής οικονομίας. Πρέπει να δημιουργηθούν οι συνθήκες που θα διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι θα παραμένουν υγιείς μεγαλώνοντας και η εργασία τους παραγωγική.

Αυτό προϋποθέτει προσαρμογές στους χώρους εργασίας ανάλογες με την ηλικία του εργαζόμενου προσωπικού και διασφάλιση συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας για όλους, που θα αποτελούν το βασικό παράγοντα της επιμήκυνσης του εργασιακού βίου.

Η φιλοσοφία «μηδέν ατυχήματα, μηδέν επαγγελματικές ασθένειες» για όλους και για όλο τον εργασιακό βίο, είναι πλέον κυρίαρχη σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο.

Τονίστηκε ιδιαίτερα από τους εκπροσώπους της Commission ότι η πολιτική «Healthy Workplaces for all ages», αποτελεί βασικότατο στοιχείο της ευρύτερης ευρωπαϊκής πολιτικής που πρόσφατα υιοθετήθηκε και αφορά στον πυλώνα των Κοινωνικών Δικαιωμάτων.

Το «European Pillar of Social Right» θέτει ως βασικό στόχο να βελτιώσει την καλή διαβίωση των Ευρωπαίων Πολιτών μέσα από το δικαίωμα της εργασίας, την άσκησή του σε υγιείς και ασφαλείς χώρους εργασίας, συνδέοντας το στόχο αυτό με την ευρύτερη βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Το Healthy Workplaces Summit 2017 έθετε τυπικά ένα πανηγυρικό τέλος στην αντίστοιχη 2ετή εκστρατεία για Υγιείς Χώρους Εργασίας για όλες τις ηλικίες.

Η εφαρμογή καλών πρακτικών όπως και τα μοντέλα ή οι μέθοδοι προσέγγισης του θέματος, θα είναι όμως για καιρό θέμα αιχμής.