ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ2019-08-02T17:23:11+00:00

Στατιστικά ασφάλειας των εταιρειών μελών τα έτη 2012-2018

Έτος Δείκτης Συχνότητας Δείκτης Σοβαρότητας Δείκτης Θανατηφόρων
2012 5,48 137,59 1/6.009
2013 4,56 130,86 1/4.149
2014 5,14 141,77 1/2.567
2015 5,11 181,64 1/4.426
2016 5,56 164,17 1/3.771
2017 4,68 130,96 1/6.245
2018 4,53 178,68 0

Στατιστικά ατυχημάτων Τύπου Α,Β
Διαγράμματα 2018

Στατιστικά ατυχημάτων Τύπου Α+Β
Διαγράμματα 2018