Καλές Πρακτικές Εταιρειών Μελών ΣΜΕ

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ2019-08-02T17:25:01+00:00

Διάφορα Videos

IMERYS
LAFARGE HOLCIM
TITAN
HELLAS GOLD
DIONYSSOMARBLE
IMERYS SAFETY

Safety Connect Day 2018 – Bauxite Operations in Greece

ImerPlast – the Innovation in Polymers for a better Recycling Process

FilmLinkTM & Celite CynergyTM videos

Safety First: Take 5 Before You Act

Μήλος – Αποκατασταση- Βιοποικιλότητα

Sustainable Development: Cycladic Plant Micro-Reserve in Milos, Greece

MILOTERRANEAN GEO EXPERIENCE

Sustainable Development: A Vineyard to rekindle tradition in Milos, Greece

Χρήσεις

Bentonite – Industrial Minerals

Industrial Minerals of Milos: Perlite

Βαγονέτο

Fokis Mining Park – Vagonetto, a virtual Tour

Fokis Mining Park-Vagonetto Quick Tour