Με το βραβείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΞΙΑ στην κατηγορία «Περιφερειακή Αριστεία – Δυτική Μακεδονία» τίμησε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) την ΓΕΩΕΛΛΑΣ ΑΜΜΑΕ, ως αναγνώριση του σημαντικού έργου που επιτελεί στις δύσκολες παρούσες συνθήκες.

Στην τελετή απονομής που έγινε στη Θεσσαλονίκη στις 8 Μαρτίου 2017, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΓΕΩΕΛΛΑΣ ΑΜΜΑΕ παραλαμβάνοντας το βραβείο, αφού ευχαρίστησε τον ΣΒΒΕ για την τιμή και τους εργαζόμενους στην ΓΕΩΕΛΛΑΣ διότι την έφεραν στην θέση που βρίσκεται, τόνισε μεταξύ άλλων τα εξής:

« … Μιλώντας για μια εταιρία βιομηχανικών ορυκτών, θα πίστευε κανείς ότι η ΓΕΩΕΛΛΑΣ απλά εξορύσσει τις αργίλους και με μια ελάχιστη επεξεργασία τις πουλάει. Η πραγματικότητα είναι ότι για κάθε 100 ευρώ κόστους προϊόντος που εξάγουμε μόνο τα 10 ευρώ είναι το κόστος του ορυκτού. Τα υπόλοιπα 90 Ευρώ είναι εγχώρια προστιθέμενη αξία και από αυτά τα 40 περίπου είναι αμοιβές για ανθρωποώρες εργασίας εξειδικευμένου ή / και επιστημονικού προσωπικού. Με άλλα λόγια, για κάθε 10 ευρώ αξία ορυκτού πλούτου, εξάγουμε και 40 ευρώ αξία «Ελληνικών Μυαλών». Αυτό, σε απάντηση εκείνων που εξακολουθούν να πιστεύουν ότι το μόνο εξαγώγιμο προϊόν της Ελλάδας είναι ό ήλιος και οι παραλίες….»