Στην εποχή της βιώσιμης ανάπτυξης και της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, η έννοια του βιομηχανικού καταλοίπου τείνει να εκλείψει. Η νέα βιομηχανική τάση στοχεύει στο μηδενισμό των αποβλήτων της, μετατρέποντάς τα σε κοιτάσματα χρήσιμων πρώτων υλών, μέσα από δυνατές προκλήσεις που αναλαμβάνουν σε παγκόσμια κλίμακα η πανεπιστημιακή κοινότητα και οι βιομηχανικές επιχειρήσεις. Όπως αποδεικνύει η επιστημονική ερεύνα, ένα τέτοιο πολύτιμο κοίτασμα προς το παρόν «κοιμάται» δίπλα στο εργοστάσιο παραγωγής Αλουμίνας και Αλουμινίου στον Άγιο Νικόλαο-Βοιωτίας και περιμένει να μετουσιωθεί σε πηγή εργασίας και πλούτου για την ευρύτερη περιοχή.

To 2018 κατέστη εφικτή η αξιοποίηση 85.000 τόνων Καταλοίπων Βωξίτη ως πρώτη ύλη για παραγωγή clinker σε τρία εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε Ελλάδα και Κύπρο, ενώ είναι σε εξέλιξη δοκιμές για την χρήση των Καταλοίπων Βωξίτη και στην παραγωγή κεραμικών. Ο στόχος του εργοστασίου «Αλουμίνιον της Ελλάδος» του Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (ΤΕΔ) Μεταλλουργίας της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ είναι μέσα στην επόμενη πενταετία να πετύχει την αξιοποίηση περισσότερων από 300.000 τόνων Καταλοίπων Βωξίτη στην τσιμεντοβιομηχανία και στην κεραμοποιεία.

Ο ΤΕΔ Μεταλλουργίας συμμετέχει επίσης ενεργά στο Innovation Ηub του Ευρωπαϊκού Αλουμινίου, αναπτύσσοντας συνεργατικές δράσεις με τις άλλες Ευρωπαϊκές βιομηχανίες αλουμίνας και αλουμινίου για την προώθηση της καινοτομίας και της βιωσιμότητας στο κλάδο του Ευρωπαϊκού Αλουμινίου.

Παράλληλα συνεχίστηκαν οι προσπάθειες για αξιοποίηση των Καταλοίπων Βωξίτη μέσα από σειρά Ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων συνεργασίας με κορυφαία ακαδημαϊκά κέντρα και επιστημονικά ινστιτούτα της Ευρώπης. Συγκεκριμένα, εντός του 2018 σημειώθηκαν τα παρακάτω αποτελέσματα ανά ερευνητικό πρόγραμμα:

Α. SCALE ( Production of Scandium from European by-products) [2016-2020, συντονιστής ΜΥΤΙΛHΝΑΙΟΣ]

Στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου «Αλουμίνιον της Ελλάδος» έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για την οικοδόμηση νέου κτιρίου που θα στεγάσει τη πιλοτική μονάδα εκχύλισης και εξευγενισμού Σκανδίου από τα Κατάλοιπα Βωξίτη (Κ.Β.). Η έναρξη της λειτουργείας της μονάδας αναμένεται τον Ιούλιο του 2019. Στόχος είναι η παραγωγή ενός κιλού καθαρού οξειδίου Σκανδίου από τα Κ.Β.

To Sc είναι μεταλλικό στοιχείο που ανήκει στις σπάνιες γαίες, η παγκόσμια παραγωγή του δεν υπερβαίνει τους 15 τόνους (κυρίως από βιομηχανικά παραπροϊόντα) και χρησιμοποιείται σε ‘ανερχόμενες’ τεχνολογικές εφαρμογές όπως η «Ηλεκτρολυτική» παραγωγή ρεύματος από φυσικό αέριο (SOFC) με διπλάσια απόδοση από της σημερινές θερμοηλεκτρικές μονάδες και σε κράματα Αλουμινίου – Σκανδίου πολύ υψηλής αντοχής (το κράμα Al-Sc-Mg χρησιμοποιείται από την AIRBUS σε τεχνολογία 3D εκτύπωσης εξαρτημάτων αεροσκαφών).

Στo πλαίσιo του SCALE, το Νοέμβριο του 2018 στο Βερολίνο, πραγματοποιήθηκε ημερίδα εταιρειών που ενδιαφέρονται ή δραστηριοποιούνται ήδη στη παραγωγή Σκανδίου. Εκτός από την Μυτιληναίος συμμετείχαν οι AIRBUS, RUSAL,ALCOA, RIO TINTO, BLOOMENERGY, KBM AFFILPS, II-VI, HC STARCK, CLEAN TEQ, DKKK JAPAN, SUMITOMO, LESS COMMON METALS, TRONOX, IMPERIAL MNING και άλλες.

Β. ENSUREAL (Ensuring sustainable alumina production) [2017- 2021, συντονιστής SINTEF]

Στο πρόγραμμα ΕΝSUREAL θα δοκιμαστεί σε πιλοτική κλίμακα στο εργοστάσιο «Αλουμίνιον της Ελλάδος» του ΤΕΔ Μεταλλουργίας η εξαγωγή χυτοσιδήρου και αλουμίνας από Ελληνικό Βωξίτη και από Κατάλοιπα Βωξίτη, μέσω συνδυασμού πυρομεταλλουργικής και υδρομεταλλουργικής κατεργασίας. Το 2018 έλαβε χώρα στη Νορβηγία η πρώτη πυρομεταλλουργική δοκιμή μεσαίας κλίμακας, παράγοντας χυτοσίδηρο και σκωρία ασβεστίου-αλουμινίου, κατάλληλη για παραγωγή αλούμινας μέσω αλκαλικής εκχύλισης. Εντός του 2019 αναμένεται να διεξαχθεί η πρώτη μεγάλης κλίμακας πυρομεταλλουργική δοκιμή στη πιλοτική κάμινο ηλεκτρικού τόξου 1 ΜW, που υπάρχει εγκατεστημένη στο «Αλουμίνιον της Ελλάδος».

Γ. SIDEREWIN (Sustainable Electro-wining of Iron) [2017- 2022, συντονιστής Arcelor Mittal]

Το πενταετές πρόγραμμα SIDERWIN στοχεύει στη πιλοτική δοκιμή μια νέας βιώσιμης τεχνολογίας ηλεκτρολυτικής παραγωγής σιδήρου σε αλκαλικό περιβάλλον. Ο ΤΕΔ Μεταλλουργίας συμμετέχει στο πρόγραμμα εξετάζοντας την χρήση Καταλοίπων Βωξίτη (Κ.Β.) ως εναλλακτική πηγή σιδήρου σ’ αυτή τη καινοτόμο διεργασία. Στο εργαστήριο του ΕΜΠ το 2018 επιτεύχθηκε σε εργαστηριακή κλίμακα η παραγωγή σιδήρου από τα ΚΒ και εντός του 2019 αναμένεται η βελτιστοποίηση της τεχνολογίας και η δοκιμή της σε μεσαία κλίμακα (100 κιλά ΚΒ) στη Γαλλία.

Δ. RemovAL (Removing the waste streams from the primary ALuminium production and other metal sectors in Europe) [2018-2022, συντονιστής ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ]

Το Μάιο του 2018 ξεκίνησε το πρόγραμμα RemovAL με συνολικό προϋπολογισμό 11,5 εκατ. € και 27 εταίρους, ανάμεσα στους οποίους οι μεγαλύτεροι παραγωγοί αλουμίνας εκτός Ασίας (RUSAL, Rio Tinto) όπως επίσης ο σύνδεσμος του Ευρωπαϊκού Αλουμίνιου και το Διεθνές Ινστιτούτο Αλουμινίου. Σκοπός του RemovAL είναι η δοκιμή σε πιλοτική κλίμακα 6 διαφορετικών τεχνολογιών για την ολιστική αξιοποίηση των Καταλοίπων Βωξίτη, σύμφωνα με το «δόγμα» ‘Μud2Metal’ του του εργοστασίου «Αλουμίνιον της Ελλάδος» του ΤΕΔ Μεταλλουργίας.

Τέλος, το 2018 δύο ακόμη ερευνητικά προγράμματα στα οποία συμμετέχει ο Τ.Ε.Δ. Μεταλλουργίας της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αναμένεται να ξεκινήσουν το 2019:

  • Το BIORECOVER, με συντονιστή το ινστιτούτο CETIM της Ισπανίας, θα μελετήσει την ανάκτηση κρίσιμων μετάλλων από τα κατάλοιπα βωξίτη (Κ.Β.) με βιομεταλλουργική κατεργασία και
  • Το ALSICAL , με συντονιστή το ινστιτούτο ΙFE της Nορβηγίας, θα μελετήσει την παραγωγή μεταλλουργικής αλουμίνας από ορυκτά και βιομηχανικά κατάλοιπα πλούσια σε πυρίτιο.