Εκπαιδευτικά Προγράμματα Οδικής Ασφάλειας για παιδιά (ηλικίας 5-17 ετών) σχεδιασμένο από τους ειδικούς Οδικής Ασφάλειας (Παιδαγωγοί και Μηχανικοί Συγκοινωνιών) του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.Α.) «Πάνος Μυλωνάς» της IMERYS HELLAS:

  • Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Πεζών «Γίνετε ένας Ιππότης της Οδικής Ασφάλειας» για παιδιά 5-8 ετών. Με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και υπό την εποπτεία και την καθοδήγηση των παιδαγωγών, τα παιδιά κατανόησαν τους βασικούς κανόνες κυκλοφοριακής αγωγής με ευχάριστο τρόπο και ενεργή συμμετοχή.
  • Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ποδηλασίας «Ποδηλατική Ασφάλεια» για παιδιά 9-12 ετών. Σχεδιασμένο από το Ι.Ο.ΑΣ. σε συνεργασία με τη Deutche VerkersWacht (το Γερμανικό Οργανισμό Οδικής Ασφάλειας) και υπό την εποπτεία και την καθοδήγηση των εμψυχωτών, τα παιδιά μυήθηκαν στην ασφαλή χρήση του ποδηλάτου με τέτοιο τρόπο που ενίσχυσε την ομαδικότητα και την ενεργή συμμετοχή.
  • Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κυκλοφορίας «Κάνε το σωστά» για εφήβους. Το πρόγραμμα αυτό δίδαξε με βιωματικό τρόπο (γυαλιά προσομοίωσης μέθης, ζυγαριά συσχέτισης μάζας – ταχύτητας, επίδειξη χρησιμότητας κράνους και ζώνης) τους εφήβους τις αρχές οδικής ασφάλειας και σωστής συμπεριφοράς στο δρόμο με την καθοδήγηση ειδικού εκπαιδευτή.