Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Ελληνικός Χρυσός τίμησε έμπρακτα και ουσιαστικά τη Διεθνή Εβδομάδα Ασφάλειας στα Μεταλλεία Κασσάνδρας. Με κεντρικό μήνυμα «Η Ασφάλεια είναι Αξία Ζωής!», από τις 20 έως 24 Μαΐου, η εταιρεία πραγματοποίησε πλήθος δράσεων και εκδηλώσεων για την εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση και ενημέρωση όλων των εργαζομένων σε θέματα ασφάλειας στην εργασία.

Ανοιχτές συζητήσεις και ομιλίες έδωσαν την ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων μεταξύ του προσωπικού. Πραγματοποιήθηκε έκθεση φωτογραφίας και παράλληλη παρουσίαση νέου εξοπλισμού ασφαλείας στην Ολυμπιάδα, όπου συνδέονταν με τον πιο απτό τρόπο, το παρελθόν και το παρόν της μεταλλευτικής δραστηριότητας με το μέλλον της. Ένα Πάρκο οδικής ασφάλειας με προσομοιωτές, στο Στρατώνι, προσέφερε μαθήματα ασφαλούς οδηγικής συμπεριφοράς. Τέλος, παρουσιάστηκε το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης και υλοποιήθηκε άσκηση της Ομάδας Διάσωσης σε πραγματικό χρόνο, με αντιμετώπιση φωτιάς και απεγκλωβισμό συναδέλφου.

«Δείχνουμε το ενδιαφέρον μας για τον συνάδελφό μας και κάνουμε παρεμβάσεις. Μόνο έτσι θα γίνουν πραγματικές βελτιώσεις», παρότρυνε ο Πρόεδρος της εταιρείας, κ. Χρ. Μπαλάσκας, μιλώντας στους ανθρώπους της Ελληνικός Χρυσός.

Ο θεσμός της Εβδομάδας Ασφάλειας υπενθύμισε σε όλους τη σημασία της πρόληψης, της διαρκούς εκπαίδευσης και βελτίωσης των διαδικασιών και λειτουργιών μας με στόχο τη διαμόρφωση μιας ενιαίας κουλτούρας ασφάλειας.

Στιγμιότυπα μπορείτε να παρακολουθήσετε στο βίντεο, που αποτυπώνει με εντυπωσιακές εικόνες το εύρος των δράσεων της Εβδομάδας.

Φιλοσοφία με επίκεντρο τον Άνθρωπο

Η φιλοσοφία της εταιρείας φέρνει στο επίκεντρο τον Άνθρωπο, υιοθετώντας πρακτικές που διασφαλίζουν την προστασία των εργαζομένων αλλά και ευρύτερα της κοινωνίας που την φιλοξενεί.

Συνεχής έλεγχος, Πρόληψη, Εκπαίδευση και Βελτίωση, είναι τα βασικά βήματα που συνοψίζουν το μοντέλο που έχει υιοθετήσει και προάγει η Ελληνικός Χρυσός για την Υγεία και την Ασφάλεια στα Μεταλλεία Κασσάνδρας.

Για την Ελληνικός Χρυσός, η υγεία και ασφάλεια αποτελούν προτεραιότητες που υπερβαίνουν την απλή συμμόρφωση με την ελληνική νομοθεσία. Είναι ζήτημα επιχειρηματικής δεοντολογίας που εφαρμόζεται μέσω του σχεδιασμού των μεταλλευτικών έργων με γνώμονα την εξάλειψη κάθε κινδύνου, με μηχανικούς ελέγχους, συνεχή εκπαίδευση και χρήση του ενδεδειγμένου εξοπλισμού ασφαλείας. Παράλληλα, η εταιρεία καταγράφει και παρακολουθεί συνεχώς τις επιδόσεις της στον τομέα της Υγείας και Ασφάλειας, υιοθετώντας καινοτόμα και αποτελεσματικά συστήματα ελέγχου.

 

«Χρυσό Εγχειρίδιο»

Προκειμένου όλοι οι εργαζόμενοι της Ελληνικός Χρυσός να έχουν κοινά σημεία αναφοράς, τόσο αναφορικά με τους πιθανούς κινδύνους όσο και τις διαδικασίες ασφάλειας για την εργασία τους, έχει δημιουργηθεί ένα εγχειρίδιο τσέπης με τους «Χρυσούς Κανόνες» που αποτελεί υποχρεωτικό κομμάτι των Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) κάθε εργαζομένου. Οι κανόνες περιλαμβάνουν ενδεδειγμένη διαχείριση και συμπεριφορά κατά την εκτέλεση κοινών διαδικασιών της μεταλλευτικής δραστηριότητας, όπως:

  • Χειρισμός εργαλείων και εξοπλισμού
  • Εργασία σε ύψος
  • Χειρισμός επικίνδυνων ουσιών
  • Πνευματική και σωματική ετοιμότητα για την εργασία

Ο στόχος των «Χρυσών Κανόνων»  είναι η διατήρηση του βέλτιστου επιπέδου ασφαλείας για τους εργαζόμενους, τους εργολάβους και την τοπική κοινότητα.

Η χρήση του εγχειριδίου των «Χρυσών Κανόνων»  κάθε εργάσιμη ημέρα υπενθυμίζει σε όλους ότι η ασφάλεια είναι στο επίκεντρο της δραστηριότητας της εταιρείας.

 

Πλήρως Εξοπλισμένο Ιατρικό Κέντρο

Στην Ελληνικός Χρυσός υλοποιείται πρόγραμμα επαγγελματικής υγείας, με τακτικές ιατρικές εξετάσεις σε εργαζόμενους και εργολάβους, σε ένα πλήρως εξοπλισμένο ιατρικό κέντρο με πολυάριθμο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Μαδέμ Λάκκου.

Ομάδα Διάσωσης

Επειδή η έννοια της πρόληψης έχει τη μεγαλύτερη αξία για την ασφάλεια, η Ομάδα Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Ελληνικός Χρυσός πραγματοποιεί ασκήσεις διάσωσης για πλήθος περιστατικών, όπως οδικά ατυχήματα, κατάσβεση πυρκαγιών, διαχείριση επικίνδυνων υλικών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα επιφανειακής και υπόγειας διάσωσης, και βρίσκεται σε ετοιμότητα για οποιοδήποτε περιστατικό, εντός και εκτός μεταλλευτικών εγκαταστάσεων. Η εταιρεία παροτρύνει τη συμμετοχή των εργαζομένων στην ομάδα, με αποτέλεσμα να ενισχύεται το μήνυμα της ομαδικότητας και του εθελοντισμού.

Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας

Οι αξίες και οι δεσμεύσεις της Ελληνικός Χρυσός για ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον εργασίας ορίζονται από την Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας της Eldorado Gold. Η πολιτική αυτή επικροτεί πρωτοβουλίες πέρα από την νομική συμμόρφωση ή την εκπλήρωση των προϋποθέσεων που τίθενται από τον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών. Η Πολιτική είναι σύμφωνη με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα και υπόκειται σε ετήσια επισκόπηση και πιθανή αναθεώρηση, ανάλογα με τις ανάγκες.

 

Πιστοποιήσεις

Στα Μεταλλεία Κασσάνδρας, εκτός από την Πολιτική Ασφάλειας της Eldorado Gold και την Παγκόσμια Οδηγία για την Υγεία και την Ασφάλεια, εφαρμόζεται Πολιτική Οδικής Ασφάλειας και Πολιτική Καπνίσματος. Ακόμη, η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί με τα πρότυπα διαχείρισης OHSAS 18001 και ISO 39000. Οι πολιτικές και οι διαδικασίες αφορούν στη Διαχείριση Κινδύνων, τις εργασίες υψηλού κινδύνου, την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών, τη Διαχείριση Κρίσεων, τις Ειδοποιήσεις και τις Έρευνες Περιστατικών και τη Διαχείριση Αλλαγών.

Συνεχής Βελτίωση

Η απόδοση της εταιρείας αξιολογείται σε καθημερινή, εβδομαδιαία και μηνιαία βάση έναντι των βασικών δεικτών επίδοσης. Οι πρακτικές υγείας και ασφάλειας επανεξετάζονται διαρκώς για να διασφαλιστεί η κατανόηση και η αποδοχή των απαιτήσεων από όλο το προσωπικό. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, των επιθεωρήσεων, των παρατηρήσεων των εργασιών, των ελέγχων και της ολοκλήρωσης των εκθέσεων αναγνώρισης κινδύνων. Επιπλέον, όποια περιστατικά αναφέρονται, διερευνώνται διεξοδικά ώστε να αποφευχθεί η επανάληψή τους, κάτι που δίνει τη δυνατότητα να εφαρμοστούν αποτελεσματικοί προληπτικοί και διορθωτικοί έλεγχοι, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο.