Στο πλαίσιο της Κυκλικής Οικονομίας, ο ΤΕΔ Μεταλλουργίας της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ –Εργοστάσιο Αλουμίνιο της Ελλάδος, έχει θέσει ως βασικό στόχο την ανάπτυξη τεχνολογιών που θα επιτρέψουν την ολιστική αξιοποίηση των καταλοίπων βωξίτη (κ.β.). Η προσπάθεια αυτή, έχει κωδική ονομασία «Mud2Metal» και περιγράφεται στο παρακάτω διάγραμμα.

Διακρίνουμε τα εξής επιμέρους προγράμματα αξιοποίησης καταλοίπων βωξίτη:

  • Ερευνητικό κέντρο SCALE: production pf Scandium compounds and scandium Aluminum alloys from European resources, που στοχεύει στην εξαγωγή Σπάνιων Γαιών και ειδικότερα ενώσεων Σκανδίου και κραμάτων Αλουμινίου-Σκανδίου
  • Πρόγραμμα ENSUREAL (Ensuring Sustainable alumina production)(2017-2021, που θα δοκιμαστεί πιλοτικά η εξαγωγή χυτοσίδηρου και αλουμίνας από κ.β.
  • Πρόγραμμα SIDEREWIN (Sustainable Electro-wining of Iron (2017-2022), που στοχεύει στην πιλοτική δοκιμή ηλεκτρολυτικής παραγωγής; Σιδήρου από κ.β. σε αλκαλικό περιβάλλον
  • Πρόγραμμα RemovAL σε συνεργασία με μεγάλους παραγωγούς αλουμίνας ανά τον κόσμο και την Ε.Ε. με σκοπό την ολιστική αξιοποίηση κ.β.