Περιβάλλον

27.3.2018.Mεταφορα στο εθνικο δικαιο της ευρωπ οδ 2015.2193 για τον περιορισμό εκπομπων ρυπων

2017AARHUS CONVENTION – En

16.4.2014 EIA Directive english

19.2.2014ELD Report_MiningHighlighted

July 2012REVISION OF THE DIRECT. 2011.92.EC FOR EIA

Οδηγία 2006.21.ΕΚ για τη Διαχείριση των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας

21.4.2004Σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς

november 2001art.63-64-guidance

natura-2000-guide-guide

2000article-6-naturaguidance

Environmental Impact Assessment

Legal Framework for Mineral Extraction and Permitting Procedures.en

Νομοθεσία περί Διαχείρισης Φυσικών Οικότοπων και Ενσωμάτωση στην Εθνική Νομοθεσία

Σύμβαση Άαρχους Εθνική Έκθεση Εφαρμογής της Ελλάδας

Product Environmental Footprint

Extractive Waste Management

Υγεία και Ασφάλεια

22-23.10.2019-ETUC position on a new EU strategy on Occupational Safety and Health

16.7.2019-proposal-cfor-4new-car-mut.2019

4.6.2019CMD_draft_Opinion on BOELs for nickel comprev-clean

16.1.2019-CMD-Directive-2019_130-CMD-Batch-2

3.1.2019EU Adoption of carcinogens and mutagens Directive second revision

10.11.2017Carcinogens-and-Mutagens_analytical-document

31.1.2017-Chemical-Agents-Directive-_EN_TXT

20.12.2011-Commission-Decision-on-revision-of-OSH-directives_C_2011_9200

Έκθεση Πρακτικής Εφαρμογής Οδηγιών ΑΥΕ 2007-2012

29.4.2004.Οδηγία-περί-καρκινογόνων-μεταλλαξιογόνων-2004

29.4.2004Carcinogens-mutagens-directive

List-of-OSH-Directives-002

7.4.1998Chemical Agents DIrective _EN_TXT

PAPER-review-and-evaluation-of-the-existing-European-and-National-framework-for-Occupational-Health-and-Safety-of-the-Extractive-Industry

Revision-of-Carcinogens-DirectiveEN-21-24