Το μεταλλείο της Γερακινής εφαρμόζει πιλοτικά μια νέα τεχνική αποθείωσης με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος LIFE της ΕΕ.

ο 2ο Workshop του προγράμματος LIFEPOSITIVEMgOFGD της μεταλλευτικής εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΜΒΝΕΕ πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΣΕΒ στην Αθήνα .Πρόκειται για ένα έργο που ,όπως προαναφέρθηκε ,συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορά στην κατασκευή και λειτουργία μιας πιλοτικής μονάδας αποθείωσης των καυσαερίων ενός περιστροφικού κλιβάνου παραγωγής μαγνησίας στο μεταλλείο Γερακινής. Η αποθείωση καυσαερίων είναι μια ορθή περιβαλλοντικά πρακτική που επιτρέπει την χρήση καυσίμων υψηλού θείου στη βιομηχανία χωρίς τη συνεπαγόμενη περιβαλλοντική όχληση.

To LIFEPOSITIVEMgOFGD διανύει το τρίτο και τελευταίο έτος εκτέλεσής του και ήδη έχει αποδώσει καρπούς. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, σχεδιάστηκε, κατασκευάστηκε και βελτιστοποιήθηκε η πιλοτική μονάδα αποθείωσης. Αυτό που την κάνει ξεχωριστή είναι η χρήση οξειδίου του μαγνησίου ως ροφητικό μέσο ξηρής αποθείωσης, αντί του συνήθους υδροξειδίου του ασβεστίου που είναι ένα αποτελεσματικό μέσο αλλά το σχηματιζόμενο παραπροϊόν είναι χαμηλής προστιθέμενης αξίας και λόγω επικινδυνότητας του εγείρει ζητήματα διαχείρισης.

Η προσέλευση στο Workshop υπήρξε μεγάλη, με τη συμμετοχή παραγωγικών φορέων της χώρας, δημόσιων οργανισμών, μηχανικών και επιστημόνων από το πανεπιστήμιο. Σύμφωνα με τα έως τώρα αποτελέσματα του έργου που παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν, η χρήση ενός πολύ ενεργού οξειδίου του μαγνησίου μπορεί να αποτελέσει υπό όρους μία βιώσιμη εναλλακτική ξηρής αποθείωσης καυσαερίων. Ως αντιστάθμισμα των υψηλών καταναλώσεων που απαιτούνται, μπορεί να επιστρατευτεί η αξιοποίηση του παραπροϊόντος αποθείωσης, με τις πρώτες σχετικές δοκιμές που έχουν γίνει στην κατασκευή μαγνησιακών πάνελ να επιβεβαιώνουν αυτή τη δυνατότητα. Η εφαρμογή της εν λόγω τεχνολογίας σε εγκαταστάσεις παραγωγών μαγνησίας έχει το επιπρόσθετο πλεονέκτημα της «ιδιόχρησης» προϊόντων τους στην αποθείωση, και η εταιρεία παρουσίασε το πώς αξιοποιεί μεταλλευτικά παραπροϊόντα στην παραγωγή του ροφητικού μέσου, δίνοντας έτσι ένα παράδειγμα εφαρμογής κυκλικής οικονομίας.

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του τρέχοντος έτους οπότε και η ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ θα επανέλθει με τη διοργάνωση μιας τελικής εκδήλωσης ενημέρωσης. Στο μεταξύ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται το site του έργου www.betterlife-withmgo.eu για περισσότερες πληροφορίες και όλα τα τελευταία νέα.