Διεθνές Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Ορυκτών Πόρων(Eumicon)

Της Kυριακής Τσίχλα
Functions Coordinator ΣΜΕ

Η πρόσβαση στις πρώτες ύλες, η κυκλική οικονομία, οι νέες τεχνολογίες και οι διαδικασίες που θα διαμορφώσουν το μέλλον μας, η δυνατότητα εξασφάλισης της τεχνογνωσίας για τις μελλοντικές τεχνολογίες, ο ρόλος των ορυκτών πόρων και των ευφυών υλικών και τέλος η διαμόρφωση κατάλληλων πολιτικών, οικονομικών και επιστημονικών συνθηκών, αποτελούν παράγοντες που θα διαμορφώσουν το μέλλον της ευρωπαϊκής εξορυκτικής βιομηχανίας και την προστιθέμενη αξία της.

Τα παραπάνω αποτέλεσαν μέρος του Διεθνούς Συνεδρίου Eumicon(Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Ορυκτών Πόρων) που είχε θέμα του την οικοδόμηση ενός νέου κόσμου κατασκευασμένου στην Ευρώπη.

Ειδικότερα στο μέλλον, οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας και η ψηφιακή οικονομία θα είναι οι κύριες πηγές προστιθέμενης αξίας. Το αποτέλεσμα από αυτές τις δύο μεγάλες τάσεις, θα είναι η αύξηση της ζήτησης και χρήσης των πόρων όπως και του ανταγωνισμού για την πρόσβαση σε αυτές. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ήταν απαραίτητο να δημιουργηθεί ένα οικονομικό πλαίσιο που να εξασφαλίζει ένα μέλλον διακρατικής και διατομεακής αλληλεγγύης “Made in Europe”.

Έτσι η EUMICON (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Ορυκτών Πόρων), που είναι μια πλατφόρμα δικτύωσης για διαδικασίες στρατηγικής συζήτησης και μεταφοράς τεχνολογίας στο θέμα των ορυκτών πόρων, ξεκίνησε ένα κύκλο δημιουργίας κοινών προσεγγίσεων και λύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που θα επιτρέψουν στη βιομηχανία να συνεχίσει να εγγυάται ανάπτυξη και θέσεις εργασίας στην Ευρώπη. Τα αποτελέσματα συνοψίζονται στον χάρτη 2018 για τις πρώτες ύλες, ο οποίος περιλαμβάνει 25 συστάσεις για ένα μέλλον “Made in Europe”.

Τα θέματα αυτά, αποτέλεσαν μέρος των συζητήσεων στο διήμερο διεθνές συνέδριο για τις πρώτες ύλες «Building a New World. Made in Europe», που διοργανώθηκε στη Βιέννη, στις 26-28 Σεπτεμβρίου 2018. Πρόκειται για μια διεθνή διάσκεψη για τις πρώτες ύλες, στο πλαίσιο της Αυστριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ στην οποία μετείχε και ο ΣΜΕ.

Ο διεθνής προσανατολισμός του συνεδρίου τονίστηκε από την παρουσία περισσότερων από 20 διεθνών ενώσεων και οργανισμών πρώτων υλών. Το συνέδριο απευθυνόταν στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων στη βιομηχανία πρώτων υλών καθώς και σε εκείνους που δραστηριοποιούνται στην καθετοποίησή τους (πολύ δυνατές εταιρείες του κλάδου όπως Aurubis, Caterpillar, European Lithium, Imerys, Kreisel Electric, McKinsey, Montanwerke Brixlegg, ÖBB, Omya, RAG, RHi magnesita, Trimet Αλουμίνιο, Sandvik Mining, Voestalpine και Wolfram) και τέλος στους εταίρους της βιομηχανίας από το χώρο της επιστήμης και της πολιτικής.

Σε ένα γενικότερο πλαίσιο, στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν τα δεδομένα πάνω στα οποία θα βασιστεί η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση αλλά και σημαντικά θέματα που συσχετίζονται με αυτή τη νέα επικείμενη τεχνολογική πραγματικότητα σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Η πρόσβαση στις πρώτες ύλες, η κυκλική οικονομία, οι νέες τεχνολογίες και διαδικασίες που θα διαμορφώσουν το μέλλον μας, η δυνατότητα εξασφάλισης της τεχνογνωσίας για τις μελλοντικές τεχνολογίες, ο ρόλος των ορυκτών πόρων και των ευφυών υλικών και τέλος η διαμόρφωση κατάλληλων πολιτικών, οικονομικών και επιστημονικών συνθηκών, αποτελούν παράγοντες που θα διαμορφώσουν το μέλλον της ευρωπαϊκής εξορυκτικής βιομηχανίας και την προστιθέμενη αξία της.

Πιο συγκεκριμένα, η θεματολογία του Συνεδρίου βάσει της οποίας δομήθηκαν τα round tables αφορούσε σε:

  • Politics & Resources: πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερα προσεκτική οικονομική πολιτική στη διαχείριση και παροχή ορυκτών πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον, η κερδοφόρα τοποθέτηση σημαντικών ευρωπαϊκών βιομηχανικών εταιρειών στην αλυσίδα δημιουργίας αξίας αποτελούν βασικό πλεονέκτημα για το μέλλον της επιχειρηματικής θέσης της βιομηχανίας πρώτων υλών αλλά και της μεταποιητικής βιομηχανίας.
  • Human & Technology: Η κατάρτιση, η έρευνα και η εξειδικευμένη εκπαίδευση αποτελούν βασικούς παράγοντες για τη χρήση των πιο σύγχρονων τεχνολογιών και την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών στον τομέα της διαχείρισης ορυκτών πόρων. Η εξασφάλιση της τεχνογνωσίας στην Ε.Ε. και ο ενθουσιασμός των νέων για τα τεχνικά επαγγέλματα, αποτέλεσαν τα κύρια σημεία των κεντρικών ομιλιών και των συζητήσεων της ομάδας.
  • Materials & Industry/ Smart Future & Sustainability: Η εξόρυξη, η επεξεργασία και η τελειοποίηση των πόρων βρίσκονται στο επίκεντρο της σύγχρονης βιομηχανικής παραγωγής. Τα καινοτόμα υλικά και η βελτιστοποίηση των ορυκτών πόρων στη διαδικασία βιομηχανικής παραγωγής είναι καθοριστικοί παράγοντες σε κάθε αλυσίδα δημιουργίας αξίας. Σε αυτό το μέρος του προγράμματος παρουσιάστηκαν καινοτόμα προϊόντα και διαδικασίες.