Σημαντική παράμετρος στην κατασκευή των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων αποτελεί η κατάλληλη διαχείριση της φυτικής γης η οποία συγκεντρώνεται σε ειδικούς χώρους (αποθεσιοθαλάμους) καθώς και η αξιοποίηση των υπολειμμάτων των υλοτομιών (κλαδιά, πρέμνα και ρίζες). Τα υπολείμματα αυτά τεμαχίζονται με κατάλληλο μηχάνημα και μετατρέπονται σταδιακά με κομποστοποίηση σε κατάλληλο υλικό που χρησιμοποιείται για την αύξηση της οργανικής ουσίας του εδάφους που βελτιώνει την επιτυχία και μειώνει τον χρόνο της αποκατάστασης των διαταραγμένων εδαφών. Η οργανική ουσία ως πρόσθετο εδαφοβελτιωτικό στα διαταραγμένα εδάφη χρησιμοποιείται για την αύξηση της βιολογικής δραστηριότητας και τη βελτίωση των συνθηκών αύξησης των φυτών καθώς και ως υλικό επικάλυψης το οποίο περιορίζει (α) την εξάτμιση του εδαφικού νερού, (β) την ανάπτυξη των ζιζανίων, (γ) τη συμπίεση του εδάφους και (δ) την διάβρωση.

Σε κάθε επιφάνεια όπου ολοκληρώνονται οι υλοτομικές εργασίες, γίνεται εκρίζωση των πρέμνων (το μικρό τμήμα του κορμού που απομένει μετά την κοπή μαζί με το ριζικό σύστημα) και στη συνέχεια θρυμματισμός τους με ειδικό μηχάνημα θρυμματισμού.

Για την εκρίζωση των πρέμνων χρησιμοποιείται συνδυασμός απλής τσάπας και τσάπας με κόφτη για τον σε πρώτη φάση τεμαχισμό σε 4-5 κομμάτια τα οποία στην συνέχεια θρυμματίζονται (σε μέγεθος <15 cm) με τη χρήση κατάλληλου τεμαχιστή.

Το έργο ξεκίνησε στα μέσα του 2014 και βασίζεται στην καινοτομία, από την επιλογή της συγκεκριμένης διαδικασίας μέχρι τον τεχνικό σχεδιασμό της απόδοσης και την επιλογή των πλέον σύγχρονων μηχανημάτων. Είναι καινοτομία που καλείται να αντιμετωπίσει με την καλύτερη απόδοση και τις λιγότερες φθορές μια συγκεκριμένη πρόκληση: Τον θρυμματισμό ριζών δρυός και οξιάς με μεγάλη πυκνότητα, ανάμεικτα με έδαφος και λίθους και με την δύναμη στα άκρα να φτάνει τους 418 τόνους και παραγωγή 200κ.μ./ώρα. Πρόκειται για πρωτοπόρο διαδικασία όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη.