Η ΛΑΡΚΟ, προσηλωμένη στο στόχο της να επιτυγχάνει την καλύτερη δυνατή περιβαλλοντική απόδοση και έχοντας ιεραρχήσει υψηλά τα περιβαλλοντικά της ζητήματα, αναπτύσσει και υλοποιεί ένα σημαντικό πρόγραμμα επενδύσεων και παρεμβάσεων στον τομέα του περιβάλλοντος. Τα έργα αυτά αφορούν στον έλεγχο των ατμοσφαιρικών εκπομπών και την ορθολογική διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων, τα οποία προέρχονται από τη μεταλλουργική κυρίως δραστηριότητά της.

Στο εργοστάσιο της Λάρυμνας που γίνεται η μεταλλουργική κατεργασία του μεταλλεύματος παράγεται σκωρία μεταλλακτών και ηλεκτροκαμίνων, η συνολική παραγόμενη ποσότητα της οποίας ανέρχεται σε 2.100.000 τόνους ετησίως. Από αυτή την ποσότητα περίπου 400.000 τόνοι διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς και η υπόλοιπη, δεδομένου ότι χαρακτηρίζεται ως αδρανές υλικό, απορρίπτεται σήμερα στη θαλάσσια περιοχή του Ευβοϊκού κόλπου. Η εμπορική διάθεση της σκωρίας κατευθύνεται κυρίως στη βιομηχανία, είτε για την παραγωγή ειδικού τύπου σκυροδέματος για την κάλυψη υποθαλάσσιων αγωγών πετρελαίου, είτε ως υλικό αμμοβολής. Στόχος της ΛΑΡΚΟ είναι η διάθεση του συνόλου της σκωρίας, επεκτείνοντας τη χρήση της στην παρασκευή ασφαλτομιγμάτων και επίσης ως πρόσθετο υλικό για παραγωγή τσιμέντου.

Στα πλαίσια διαχείρισης της υπολειπόμενης σκωρίας, η ΛΑΡΚΟ έχει δρομολογήσει την απόθεσή της πλέον σε χερσαίο χώρο και για το λόγο αυτό έχει ξεκινήσει την κατασκευή ενός πρότυπου έργου πλησίον του μεταλλουργικού της συγκροτήματος.
Το έργο κατασκευάζεται με αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους και προδιαγραφές, έτσι ώστε αφενός να καλυφθούν οι ανάγκες διάθεσης της σκωρίας και αφετέρου να διασφαλίζεται η µέγιστη δυνατή προστασία του περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή.

Ένα μεγάλο τμήμα του έργου έχει ήδη κατασκευασθεί και αφορά σε υποέργα όπως, της οδικής πρόσβασης, εγκαταστάσεις διαχείρισης των στραγγισμάτων και των ομβρίων υδάτων, το σύνολο των έργων υποδομής, που περιλαμβάνουν κτιριακές εγκαταστάσεις, μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματος, δεξαμενές πυρόσβεσης και ύδρευσης, αποχέτευση κλπ.

Στο χώρο απόθεσης κατασκευάσθηκε το πρώτο κύτταρο, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες μας για περίπου δύο χρόνια, οι εργασίες για τα υπόλοιπα κύτταρα βρίσκονται στο στάδιο των χωματουργικών εργασιών.

Το έργο στην πλήρη δυναμικότητά του θα καλύψει τις ανάγκες απόθεσης σκωρίας τουλάχιστον για τα επόμενα 15 έτη, σε συνδυασμό με την επέκταση χρήσης της σκωρίας σε νέες εφαρμογές, θεωρείται ότι αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ΛΑΡΚΟ.