Πώς οι παλιοί χώροι απόθεσης, από την πολύχρονη προγενέστερη μεταλλευτική δραστηριότητα, έγιναν case study βέλτιστων πρακτικών αποκατάστασης διεθνώς.

Μια από τις μεγαλύτερες σύγχρονες προκλήσεις του μεταλλευτικού κλάδου ανά τον κόσμο είναι η βιώσιμη ανάπτυξη των μεταλλευτικών επιχειρήσεων μέσα από την αποτελεσματική διαχείριση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός τους και την αρμονική συνύπαρξη με τις τοπικές κοινωνίες και την παράλληλη επιχειρηματικότητα στις περιοχές δραστηριοποίησής τους.

Στα Μεταλλεία Κασσάνδρας στη ΒΑ Χαλκιδική, η μακραίωνη ιστορία και η παράδοση της μεταλλευτικής από τα «μαντεμοχώρια» της εποχής Μποδοσάκη μέχρι την τουριστική άνθιση της περιοχής σήμερα, χαρακτηρίζουν την πορεία της μέσα στα χρόνια αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι της, αλλά και μέρος της στρατηγικής της για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η Ελληνικός Χρυσός, που επενδύει στη νέα εποχή των μεταλλείων με πλήθος προκλήσεων να περιορίζουν την πλήρη ανάπτυξη των σχεδίων της στην περιοχή, αναγνωρίζει τη σημασία της ιστορίας των 25 αιώνων μεταλλείας και την εξελίσσει με σύγχρονες μεθόδους και πρακτικές, που αποσκοπούν στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για την τοπική κοινωνία και τους κατοίκους της.

Το μεγαλύτερο στοίχημα για την επιστημονική ομάδα που κλήθηκε να σχεδιάσει την επένδυση της Ελληνικός Χρυσός στην Χαλκιδική ήταν η διαχείριση του συνολικού αποτυπώματος από την πολύχρονη προγενέστερη μεταλλευτική δραστηριότητα (1975-1996) και η περιβαλλοντική εξυγίανση της περιοχής με στόχο την απόδοσή της στην τοπική κοινωνία προς αξιοποίηση. Η απομάκρυνση των μεταλλευτικών καταλοίπων που ήταν εναποτεθειμένα στις περιοχές του Στρατωνίου και της Ολυμπιάδας τα τελευταία 40 χρόνια, ήταν μία πρόκληση που μπήκε από την πρώτη στιγμή στο τραπέζι του σχεδιασμού των έργων της Ελληνικός Χρυσός, για να αποτελέσει στη συνέχεια δομικό στοιχείο στην εξέλιξή τους, με την παράλληλη ενσωμάτωση των βέλτιστων πρακτικών περιβαλλοντικής διαχείρισης διεθνώς.

Σήμερα, με τις νέες τεχνολογίες να επιτρέπουν ασφαλέστερη και περιβαλλοντικά φιλική διαχείριση των καταλοίπων σε ειδικές υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις ξηρής απόθεσης, η Ελληνικός Χρυσός εφαρμόζει στην πράξη το έργο της παράλληλης αποκατάστασης πραγματοποιώντας εργασίες εξυγίανσης και επαναφοράς της γης στην πρότερη κατάστασή της παράλληλα με την μεταλλευτική δραστηριότητα, ενώ απομακρύνει τις παλαιές αποθέσεις καταλοίπων της περιοχής.

Τι σημαίνει» παράλληλη αποκατάσταση

Στις περιοχές όπου ολοκληρώνονται εξορυκτικές εργασίες, ακολουθούν άμεσα εργασίες αποκατάστασης του φυσικού τοπίου (υδροσπορά, φυτοκάλυψη κλπ.) παράλληλα με την εξέλιξη των υπόλοιπων μεταλλευτικών έργων.

  • Στο Στρατώνι, η θέση «Καρακόλι», αποτελεί τρανταχτό παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής αποκατάστασης με τις σχετικές εργασίες να έχουν διασφαλίσει την αναβάθμιση του τοπίου, την ανάπτυξη νέας βλάστησης και την προστασία του οικοσυστήματος. Πλέον, η θέση αποτελεί περίπτωση έρευνας και μελέτης για σπουδαστές με αντικείμενο το περιβάλλον, καθώς αποτυπώνει την επιτυχημένη διαχείριση ενός χώρου απόθεσης μετά την ολοκλήρωση της χρήσης του.
  • Στις Σκουριές, η αποκατάσταση θα γίνεται παράλληλα με την εξέλιξή του έργου. Την τελευταία μέρα των εργασιών, ολόκληρη η περιοχή θα αποδοθεί πλήρως αποκατεστημένη προς αξιοποίηση.
Το παράδειγμα – πρότυπο της Ολυμπιάδας

Πριν καν ξεκινήσει η μεταλλευτική δραστηριότητα και πριν ακόμα εγκριθεί το επενδυτικό της σχέδιο για την ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας, η Ελληνικός Χρυσός ανέλαβε με απόλυτη ευθύνη να επενδύσει στην οριστική αποκατάσταση ολόκληρης της επιφάνειας της Ολυμπιάδας από το συνολικό αποτύπωμα της προγενέστερης μεταλλευτικής δραστηριότητας και να αποκαταστήσει πλήρως και οριστικά την περιοχή, δαπανώντας μέχρι στιγμής πάνω από €100 εκατ. για τον σκοπό αυτό. Από το 2012 μέχρι και σήμερα, ολοκληρώθηκε το έργο της απομάκρυνσης των παλαιών αποθέσεων και της εξυγίανσης και βρίσκεται σε εξέλιξη η φάση της φυτοτεχνικής αποκατάστασης και περιβαλλοντικής αναβάθμισης.

Δείτε εδώ την εξέλιξη του έργου της αποκατάστασης: https://www.hellas-gold.com/prota-to-perivallon/apokatastasi/