Ένας παλαιός χώρος απόθεσης έκτασης 150 στρ., που βρίσκεται στην αυλή του εργοστασίου εμπλουτισμού της Ολυμπιάδας, μετατράπηκε σε μια τράπεζα φυτών με πάνω από 400 είδη προκειμένου να αξιοποιηθεί για το πολύτιμο έργο της ανάπλασης των γύρω περιοχών. Το συγκεκριμένο φυτώριο, που αποτελεί το πρώτο χειροπιαστό παράδειγμα αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος από παρελθοντική μεταλλευτική χρήση, βρίσκεται σε απόσταση μόλις 2 χλμ. από το χωριό της Ολυμπιάδας. Η ετήσια παραγωγικότητά του φυτωρίου έχει ανέλθει σε 1,5 εκατομμύρια ρίζες, ενώ τα είδη που καλλιεργούνται είναι ενδημικά της περιοχής, μέρος του οποίου τροφοδοτεί με την απαραίτητη βλάστηση την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος στη Χαλκιδική, ενώ αξιοποιείται και για τις ευρύτερες ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Άλλες δράσεις στον άξονα της περιβαλλοντικής αποκατάστασης

Στη βάση της δέσμευσης για την ουσιαστική αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής, η ανάπτυξη των έργων της Ελληνικός Χρυσός στη Χαλκιδική βασίζεται σε μια σειρά από πρότυπες περιβαλλοντικές πρακτικές που υλοποιούνται σε ελάχιστα μεταλλεία ανά τον κόσμο:

  • Εφαρμογή υδροσποράς σε κάθε μικρό ή μεγαλύτερο κομμάτι έργου που ολοκληρώνεται
  • Πειραματική καλλιέργεια αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στη Στρατονίκη εισάγοντας τη δυνατότητα υποστήριξης μιας παράλληλης δραστηριότητας, σε μία περιοχή με πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα για οικονομική δραστηριότητα και ανάπτυξη.
  • Συλλογή πράσινων αποβλήτων του Δήμου Αριστοτέλη προς θρυμματισμό και κομποστοποίηση. Πάντα σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες, έχουμε αναλάβει τη συλλογή και μεταφορά των πράσινων / κηπευτικών καταλοίπων του Δήμου Αριστοτέλη σε κατάλληλα αδειοδοτημένη εγκατάσταση, με σκοπό την παραγωγή θρυμματισμένης δασικής βιομάζας και compost, τα οποία αξιοποιούνται ως εδαφοβελτιωτικά υλικά στο έργο αποκατάστασης του χώρου απόθεσης παλαιών τελμάτων Ολυμπιάδας.
  • Θρυμματισμός των υπολειμμάτων υλοτομίας: Στις Σκουριές, τα υλικά της έκτασης που ξυλεύεται, αφού θρυμματιστούν, χρησιμοποιούνται μαζί με τη φυτική γη ως εδαφοβελτιωτικά για μελλοντικές ανάγκες έργων αποκατάστασης.

Βρείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες για τις πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης και την ενσωμάτωσή τους στην υπεύθυνη ανάπτυξη των έργων της Eλληνικός Χρυσός στη Χαλκιδική: https://www.hellas-gold.com/prota-to-perivallon/index.html