Το σημαντικό ρόλο για την Εθνική Οικονομία του εξορυκτικού κλάδου επισήμαναν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιώργος Σταθάκης και οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης από τη Νέα Δημοκρατία Κώστας Σκρέκας και από το Κίνημα Αλλαγής Γιάννης Μανιάτης, ενώ ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, παρουσιάζοντας τμήμα των πρόδρομων συμπερασμάτων από τη μελέτη που έκανε το ΙΟΒΕ ανέφερε ότι η συνολική συμβολή του εξορυκτικού κλάδου στο εγχώριο ΑΕΠ διατηρείται σε επίπεδα άνω του 3,1%.

Τα παραπάνω επισημάνθηκαν στην ανοιχτή Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Athens Plaza .

Στην έναρξη της Συνέλευσης, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Αθανάσιος Κεφάλας ανέφερε ότι ο εξορυκτικός κλάδος είναι ισχυρά τοποθετημένος ώστε να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού σχεδίου της χωράς επισημαίνοντας ότι ήδη ξεπερνά τους ρυθμούς ανάπτυξης ,είναι εξωστρεφής είναι σημαντικός και σταθερός εργοδότης ενώ υλοποιεί σημαντικό πλάνο επενδύσεων.

Για την εκπλήρωση της δυναμικής και επιτάχυνση της ανάπτυξης, κατά τον κ. Κεφάλα, οι παρακάτω οδηγοί είναι κρίσιμοι:

  • Ενεργοποίηση μηχανισμών και κινήτρων για επενδύσεις
  • Πρόσβαση σε υποδομές (λιμάνια κ.α.)
  • Σταθερό και δίκαιο φορολογικό περιβάλλον
  • Γρήγορες και συνεπείς δικαστικές διαδικασίες και αποφάσεις
  • Πρόσβαση σε πόρους χρηματοδότησης καινοτομίας και έρευνας
  • Εφαρμογή της Εθνικής Πολιτικής Ορυκτών Πόρων με συγκεκριμένο νομικό κείμενο, χρονοδιάγραμμα και προτεραιότητες είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη βιώσιμη διαχείριση των ορυκτών πρώτων υλών στην Ελλάδα
  • Εκπόνηση Ειδικού Χωροταξικού για τις ΟΠΥ – η εφαρμογή προϋποθέτει διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες
  • Περιβαλλοντική αδειοδότηση σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο με επαρκή στελέχωση και δυνατότητα εκτίμησης των πραγματικών επιπτώσεων του έργου