60 Ορυκτά πετρώματα σε ειδικές προθήκες μαζί με τα προϊόντα και τις χρήσεις τους παρουσιάζονται στην Έκθεση «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος» στο Μουσείο Γουλανδρή.

Η Έκθεση επιδιώκει να αναδείξει στο ευρύ κοινό και ιδιαίτερα στα παιδιά και τους εφήβους το ρόλο που διαδραματίζουν τα ορυκτά στη ζωή των ανθρώπων καθώς επίσης και τη διαχρονική σχέση ανθρώπου και ορυκτών.

Με τα εκθέματα της αποκαλύπτει τις ορυκτές πρώτες ύλες που κρύβονται μέσα στα αντικείμενα της καθημερινότητα μας.

Η Έκθεση έχει τις εξής ενότητες: Ιστορία της εξόρυξης πρώτων υλών στην Ελλάδα- Προστασία και αποκατάσταση Τοπίου, Μεταλλικά και βιομηχανικά ορυκτά και οι χρήσεις τους- Μάρμαρο και αδρανή-τσιμέντο- Ενεργειακά ορυκτά (λιγνίτης, γαιάνθρακες, πετρέλαιο)- Αναφορά στις σπάνιες γαίες και τη χρησιμότητα στη σημερινή τεχνολογία- Ανθρώπινος οργανισμός και ορυκτά- Χρήση ορυκτών και πετρωμάτων στην τέχνη.

Στην προετοιμασία της έκθεσης αυτής, συμμετείχαν ενεργά ο ΣΜΕ και οι εταιρείες μέλη με συμβουλευτική και υλικοτεχνική υποστήριξη.

H Έκθεση που τα εγκαίνια της πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 10 Μαΐου 2017 θα διαρκέσει ένα χρόνο.