Ομάδα «Συνεχής Πρόοδος», της ΑτΕ/ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Εικόνα αποθήκης πριν και μετά την εφαρμογή της μεθοδολογίας 5S.

Στο πλαίσιο της πολιτικής συνεχούς βελτίωσης της επιχείρησης, η ομάδα Συνεχούς Προόδου παρέχει την αναγκαία εκπαίδευση και καθοδήγηση για την εφαρμογή των σχετικών διαδικασιών από το προσωπικό που εμπλέκεται σε κάθε περίπτωση.

Αποστολή & Κύριες Δράσεις
  • Διασφαλίζει την εφαρμογή των διαδικασιών λειτουργίας του συστήματος Συνεχούς Προόδου από το προσωπικό των τμημάτων του εργοστασίου.

  • Μεριμνά για την ένταξη του προσωπικού σε ομάδες συγκεκριμένης δομής (Λειτουργικές Οργανωτικές Μονάδες /Λ.Ο.Μ) με σκοπό την αξιοποίηση της ομαδικής εργασίας σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα του εργοστασίου.

  • Παρακολουθεί και υποστηρίζει την λειτουργία των Λ.Ο.Μ.

  • Εντοπίζει τις ανάγκες εκπαίδευσης του προσωπικού σχετικά με τις αρχές της ομαδικής λειτουργίας, τις μεθοδολογίες βελτίωσης διεργασιών και στατιστικής ανάλυσης και επιπλέον οργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα πάνω στις αντίστοιχες περιοχές.

  • Προωθεί τη συστηματική χαρτογράφηση προτάσεων βελτίωσης σε όλες τις Δραστηριότητες του εργοστασίου.

  • Καθοδηγεί και υποστηρίζει μεικτές ομάδες εργασίας με σκοπό την υλοποίηση έργων βελτίωσης μέσα από την Εφαρμογή μεθόδων όπως DMAIC, 5S, PDCA κ.α.

  • Αναπτύσσει σχέδια για τη διαμόρφωση χώρων 5S (Μεθοδολογία Οργάνωσης Χώρου Εργασίας) μέσα από την εκπαίδευση στη μεθοδολογία και την εφαρμογή της.

  • Διασφαλίζει τη συστηματική επιθεώρηση της ποιότητας λειτουργίας των χώρων 5S στο εργοστάσιο.

2019-09-03T19:45:08+00:00
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες καταγραφής για να εξασφαλίσει την σωστή λειτουργία της, την δυνατότητά σας να επικοινωνήσετε μαζί μας, να δημιουργήσει στατιστικά για την χρήση της και να παρέχει πληροφορίες από τρίτους. Πολιτική Απορρήτου Ρυθμίσεις ΑΠΟΔΟΧΗ

Tracking Cookies

Cookies Τρίτων

Επιλέξετε ποια cookies θέλετε να αποδεχθείτε.