Η ελληνική εξορυκτική βιομηχανία αποτελεί παράδειγμα δραστηριότητας που συμβάλλει στην επίτευξη των θεμελιωδών ζητουμένων από την ελληνική οικονομία.

Πρόεδρος στον Σύνδεσμο Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων επανεξελέγη ο Αθανάσιος Κεφάλας, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΙΜΕRYS GREECE S.A. και πρόεδρος της EΛΜΙΝ Βωξίτες Α.Ε. Ο κ. Κεφάλας είναι απόφοιτος της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του EMΠ (1978) και έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα Executive MBA στο INSEAD στη Γαλλία. Είναι στον Ομιλο IMERYS από το 2015, ξεκινώντας από τον Ομιλο S&B το 1981, αρχικά σε θέσεις στην εκμετάλλευση και επεξεργασία βωξίτη και μπεντονίτη και στη συνέχεια μετακινούμενος σε πιο στρατηγικές θέσεις ευθύνης με υψηλή έκθεση σε διεθνείς και εμπορικές δραστηριότητες. Εχει αναπτύξει μονάδες επεξεργασίας και διαχείρισης βιομηχανικών ορυκτών προσαρμοσμένες στη δημιουργία ολοκληρωμένων καινοτόμων λύσεων για βιομηχανικές εφαρμογές. Στο Διοικητικό Συμβούλιο επανεξελέγησαν επίσης οι κκ. Αθανάσιος Αποστολίκας, Θεόδωρος Αποστολόπουλος, Κυριάκος Ασημακόπουλος, Παντελής Βετούλας, Κωνσταντίνος Γιατζιτζόγλου, Δημήτρης Δημητριάδης, Ολγα Κουρίδου, Ματθαίος Κωνσταντινίδης, Δημήτρης Λιανός, Φώτης Στεφανής και Ελευθέριος Φαίδρος και για πρώτη φορά ο Αγγελος Καλογεράκος.

Οι προκλήσεις της εποχής

Στην ομιλία του ο κ. Κεφάλας τόνισε ότι η διεθνής οικονομία συνέχισε την αναπτυξιακή πορεία της το 2018, όμως με πολλές προκλήσεις και ερωτηματικά για το μέλλον της εξαιτίας των επαπειλουμένων εμπορικών πολέμων μεταξύ των ηγετικών οικονομιών και της επιβράδυνσης του ρυθμού μεγέθυνσης σε πολλές από αυτές.

Η ελληνική οικονομία σταθεροποιήθηκε σε θετικό, έστω και χαμηλό, ρυθμό ανάπτυξης, τόνισε, και πλέον αναζητεί στήριγμα σε εξωστρεφείς δραστηριότητες και περισσότερες επενδύσεις προκειμένου να αυξηθεί το ΑΕΠ και να αντιμετωπισθεί η ανεργία η οποία βαίνει μειούμενη μεν, ωστόσο εξακολουθεί να είναι σημαντικά υψηλή για τα ευρωπαϊκά δεδομένα.

Ο κ. Κεφάλας επισήμανε ότι στο περιβάλλον αυτό η ελληνική εξορυκτική βιομηχανία αποτελεί τυπικό παράδειγμα δραστηριότητας που συμβάλλει στην επίτευξη των θεμελιωδών ζητουμένων από την ελληνική οικονομία και ότι τα μέλη του Συνδέσμου συνέχισαν με συνέπεια στον δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης.

Στο 2018 δεν σημειώθηκαν δυστυχήματα στις λειτουργίες των μελών μας, είπε, συνεχίσθηκε η άνοδος στις ώρες εκπαίδευσης και οι δείκτες επίδοσης ασφαλείας παρέμειναν στα ίδια επίπεδα. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι περίπου τα μισά μέλη του Συνδέσμου πέτυχαν να είναι ελεύθερα ατυχημάτων στη διάρκεια αυτής της χρονιάς.

Οι επενδύσεις στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και στην αποκατάσταση τοπίου συνεχίστηκαν με τους επιβαλλόμενους από τα σχετικά εταιρικά προγράμματα ρυθμούς.

Κορυφαίο γεγονός στο ρυθμιστικό πλαίσιο της εξορυκτικής βιομηχανίας ήταν η ψήφιση του νέου λατομικού νόμου, στις αρχές του 2018, έπειτα από πολυετή αναμονή και επίπονες διαβουλεύσεις. Ο Σύνδεσμος θεωρεί ότι ο νέος νόμος επέβαλε νέα οικονομικά  βάρη σε έναν κλάδο που αντιμετωπίζει έντονο διεθνή ανταγωνισμό και μία σημαντικά πεσμένη εγχώρια κατασκευαστική αγορά, δεν εξασφάλισε την απρόσκοπτη συνέχιση των μισθώσεων μέχρι τα εβδομήντα χρόνια για τους συνεπείς μισθωτές όμως κινήθηκε συνολικά σε θετική κατεύθυνση στην κωδικοποίηση της νομοθεσίας. Μετά την ψήφισή του απαιτήθηκε συστηματική παρέμβασή μας, είπε ο κ. Κεφάλας, ώστε να αντιμετωπισθούν προβλήματα στην εφαρμογή του μέσω τροπολογιών, εξειδικευτικών υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων.

Συμβολή στη μελέτη του ΙΟΒΕ

O ΣΜΕ συνέβαλε στην επικαιροποίηση της σχετικής μελέτης του ΙΟΒΕ, η οποία επιβεβαίωσε τον έντονα εξωστρεφή χαρακτήρα της ελληνικής εξορυκτικής βιομηχανίας, την υποστήριξη στη δημιουργία συνολικά 100.000 ποιοτικών θέσεων εργασίας, κυρίως στην ελληνική περιφέρεια, τις συστηματικές επενδύσεις της τάξης των 300 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο και τη συνολική συμβολή στο ΑΕΠ της χώρας που ξεπερνάει το 3% συνυπολογίζοντας και την καθετοποιημένη παραγωγή που βασίζεται στις παραγόμενες ορυκτές πρώτες ύλες.

«Με αφετηρία τη δραστηριότητα και τις ανάγκες των μελών μας και βασιζόμενοι στο έργο των ομάδων εργασίας του ΣΜΕ, θα συνεχίσουμε το 2019 προβάλλοντας τις θέσεις μας και τη σημασία του κλάδου μας για την εθνική οικονομία, με ιδιαίτερη βαρύτητα στην ασφάλεια στους χώρους εργασίας, στη βιώσιμη ανάπτυξη και στο χωροταξικό σχεδιασμό των ορυκτών πρώτων υλών που βρίσκεται σε εξέλιξη» κατέληξε ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Αθανάσιος Κεφάλας.

Βιογραφικά στοιχεία

Ο Αθανάσιος Κεφάλας είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ), γενικός διευθυντής, Bentonite and Perlite Intermediates του Ομίλου IMERYS, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΙΜΕRYS GREECE S.A. και πρόεδρος της EΛΜΙΝ Βωξίτες Α.Ε.

Είναι απόφοιτος της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του EMΠ (1978) και έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα Executive MBA στο INSEAD στη Γαλλία.

Είναι στον Ομιλο IMERYS από το 2015, ξεκινώντας από τον Ομιλο S&B το 1981, αρχικά σε θέσεις στην εκμετάλλευση και επεξεργασία βωξίτη και μπεντονίτη και στη συνέχεια μετακινούμενος σε πιο στρατηγικές θέσεις ευθύνης με υψηλή έκθεση σε διεθνείς και εμπορικές δραστηριότητες.

Εχει μεγάλη εμπειρία στην μεταλλευτική έρευνα και εκτίμηση αποθεμάτων. Εχει αναπτύξει μονάδες επεξεργασίας και διαχείρισης βιομηχανικών ορυκτών προσαρμοσμένες στη δημιουργία ολοκληρωμένων καινοτόμων λύσεων για βιομηχανικές εφαρμογές.

Χάρη στη διεθνή δραστηριότητα της εταιρείας, έχει αναπτύξει καλή κατανόηση του ελληνικού και διεθνούς μεταλλευτικού κανονιστικού πλαισίου καθώς και έφεση στην ανάπτυξη και διατήρηση αποτελεσματικού διαλόγου με τη δημόσια διοίκηση και τις τοπικές κοινωνίες σε επίπεδο ρόλου αλλά και με συμμετοχή σε θεσμικά όργανα.

Στη διάρκεια τής πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας του στον κλάδο, έχει κατακτήσει βαθιά γνώση και εμπειρία σε θέματα και συστήματα διοίκησης, υγιεινής, ασφάλειας και περιβάλλοντος, καθώς και στη διαμόρφωση και εφαρμογή των αρχών βιώσιμης ανάπτυξης στην εξορυκτική βιομηχανία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Από τον Ιούνιο του 2015 διατελεί πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, στον οποίο ήταν αντιπρόεδρος από το 2011. Eπίσης από το 2016 είναι μέλος του Γενικού Συμβουλίου του ΣΕΒ και μέλος του Δ.Σ. του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Πηγή: Protagon.gr