Την ικανοποίηση του για την εξαγγελία πολιτικής «ολοκληρωμένης και βιώσιμης διαχείρισης των Ορυκτών Πρώτων Υλών» εντασσόμενη στο Στρατηγικό Σχεδιασμό από το ΚΥ.ΣΥ.ΟΙ.Π εκφράζει ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων επισημαίνοντας ότι η δυναμική ανάπτυξης του κλάδου και το ότι μπορεί να διπλασιάσει τη συμμετοχή του στο ΑΕΠ, είναι μόνιμη θέση του ΣΜΕ τα τελευταία χρόνια.

Ο ΣΜΕ ήταν ο βασικότερος παράγοντας στη διαμόρφωση Εθνικής Πολιτικής Αξιοποίησης των ΟΠΥ, η οποία εξαγγέλθηκε, χωρίς να μπει σε εφαρμογή από το 2012. Εκεί επισημαίνεται, εκτός των άλλων, το μέγεθος, η ποικιλία, η ποιότητα και η σημασία των ελληνικών ορυκτών πόρων για την εθνική και διεθνή οικονομία.

Οι Εταιρείες Μέλη του ΣΜΕ από το 2006 που διακήρυξαν τις Αρχές Βιώσιμης Ανάπτυξης για τον κλάδο, έχουν ως πρώτιστο καθήκον την απόκτηση «κοινωνικής άδειας» μέσω της αποδοχής του έργου τους από τις τοπικές κοινωνίες. Για μία 12ετία και πλέον, αποτελεί μόνιμα εξαγγελμένη θέση ότι ανάπτυξη, προστασία περιβάλλοντος και κοινωνία, πρέπει να είναι οι ισότιμοι πυλώνες που θα στηρίζουν κάθε δραστηριότητα και ιδιαίτερα την εξορυκτική.

Έχει αναδειχθεί πολλές φορές και ιδιαίτερα μέσω της μελέτης του ΙΟΒΕ, η ιδιαίτερα βαρύνουσα σημασία του κλάδου μας στην περιφερειακή ανάπτυξη και στην ανάπτυξη τοπικών και υπερτοπικών κοινωνιών.

Ο εξορυκτικός κλάδος αποτελεί έναν από τους πλέον σοβαρούς εργοδότες με μεγάλη συμβολή στην απασχόληση. Όλο το διάστημα της κρίσης, ο εξορυκτικός κλάδος υπήρξε μοναδικός κλάδος της εθνικής οικονομίας που συνέχισε να αναπτύσσεται κρατώντας αλώβητες τις παραγωγικές του δομές και σχεδόν αμετάβλητες τις θέσεις εργασία.

Οι εξαγγελίες των αξόνων της πολιτικής «ολοκληρωμένης και βιώσιμης διαχείρισης των Ορυκτών Πρώτων Υλών» αποτελούν πάγιες θέσεις και αιτήματα του κλάδου που για πολλά χρόνια περιμένουν την υλοποίησή τους. Εξάλλου, αναφέρονται και στην εξαγγελμένη από το ΥΠΕΚΑ μετέπειτα ΥΠΕΝ, από το 2012 «Εθνική Πολιτική Αξιοποίησης των ΟΠΥ», στην οποία δεν γίνεται καμία αναφορά στο κείμενο του Κ.Υ.Σ.ΟΙ.Π.

Ο ΣΜΕ θα στηρίξει την προσπάθεια υλοποίησης των αξόνων της πολιτικής για τις ΟΠΥ που εξήγγειλε το Κ.Υ.Σ.ΟΙ.Π. Ελπίζει ότι δεν θα έχει την τύχη των περισσότερων πολιτικών που ενώ εξαγγέλλονται δεν υλοποιούνται, κακοδαιμονία και παθογένεια που βιωνουμε πολλες δεκαετιες.