Του κ Μάνθου Κωνσταντινίδη Γενικού Γραμματέα ΣΜΕ

Όταν ψηφίστηκε ο Νόμος 4014/2011 ο εξορυκτικός κλάδος εξέφρασε την ικανοποίηση του διότι η αδειοδότηση των έργων του κλάδου από την μία πλευρά απλοποιείτο και από την άλλη καθιερωνόταν προδιαγραφές για τις μελέτες και χρονικοί περιορισμοί εντός των οποίων θα ολοκληρωνόταν το κάθε στάδιο αξιολόγησης της μελέτης.

Με την έναρξη ισχύος του Νόμου, αρχικά ανέκυψε το πρόβλημα που παρατηρείτε σε κάθε Νόμο που ψηφίζεται από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, να μην εκδίδονται άμεσα οι αναγκαίες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις και οι Υπουργικές Αποφάσεις, ώστε να εφαρμοστεί ο Νόμος, έτσι πέρασε ένα χρονικό διάστημα με αδρανή τον Νόμο, το οποίο επειδή είναι σύνηθες φαινόμενο δεν προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Στην συνέχεια το Υπουργείο αξιολόγησε τον Νόμο με διθυραμβικό τρόπο και ανήρτησε στην ιστοσελίδα του την Έκθεση για την εφαρμογή του κεφαλαίου Α του νόμου 4014/2011.

Πέρασαν είδη πέντε χρόνια ισχύος του Νόμου αυτού και το ερώτημα που ανακύπτει είναι αν συνεχίζει ο κλάδος να εκφράζει την ίδια αρχική ικανοποίηση του; Στο ερώτημα αυτό η απάντηση είναι ένα ηχηρό ΟΧΙ.

Γιατί Όχι.

Ας θέσουμε μερικά ερωτήματα και να δώσουμε την απάντηση τους ώστε να κατανοήσουμε το γιατί;
Λειτούργησε το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο; ΟΧΙ
Συστάθηκε το Μητρώο πιστοποιημένων ιδιωτών αξιολογητών ΜΠΕ; ΟΧΙ
Συστάθηκε το Μητρώο ιδιωτών περιβαλλοντικών ελεγκτών; ΟΧΙ
Μειώθηκαν οι χρόνοι αξιολόγησης των ΜΠΕ όπως προβλέπει ο Νόμος; ΟΧΙ
Έγινε προσπάθεια να ερμηνευτεί διαφορετικά ο Νόμος από τις Δασικές Υπηρεσίες; ΝΑΙ
Τι μας λένε όλες αυτές οι διαπιστώσεις, απαντάνε στο ερώτημα που έχει τεθεί στην επικεφαλίδα;
Η Βουλή των Ελλήνων μετά από πρόταση της Εκτελεστικής Εξουσίας ψηφίζει Νόμους για τους οποίους οι Βουλευτές ανταλλάσουν επιχειρήματα υπέρ η κατά, πολλές φορές τσακώνονται αν ο προτεινόμενος νόμος είναι προοδευτικός η συντηρητικός και στην συνέχεια βλέπουμε ότι όλη αυτή η ταλαιπωρία τους πάει χαμένη διότι απλούστατα αυτά που ψηφίσανε δεν εφαρμόζονται.

Κρίμα διότι η Χώρα μας χρειάζεται άμεσες επενδύσεις που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας για τους άνεργους νέους μας.