Το φυτώριο της Imerys στην Μήλο ιδρύθηκε το 1995 και μετρά περισσότερες από δύο δεκαετίες ζωής. Είναι η καρδιά του τμήματος Αποκατάστασης και από εκεί ξεκινούν όλες οι καινοτόμες μέθοδοι αποκατάστασης περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας στα ορυχεία μας στη Μήλο καθώς και των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τα σχολεία της τοπικής κοινωνίας.

Από το ξεκίνημα του, άρχισε λειτουργεί ως εκπαιδευτικός προορισμός καθιερώνοντας σειρά προγραμμάτων που απευθύνονται σε μαθητές και σπουδαστές στον τόπο του φυτωρίου και διαφωτιστικών σεμιναρίων και ομιλιών επιτόπου ή στις εταιρικές εγκαταστάσεις στο νησί. Τα τελευταία χρόνια, αυτό επεκτάθηκε και συνδέθηκε και με δραστηριότητες του Μεταλλευτικό Μουσείο της Μήλου (ΜΜΜ). Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι δομημένο πάνω στη “ραχοκοκαλιά” των διάφορων παραδοσιακών ενεργειών κοινωνικής συνεισφοράς του φυτωρίου, όπως οι δενδροφυτεύσεις, ή άλλες πρακτικές αποκατάστασης, καθώς και με την γνωριμία του θαυμαστού κόσμου των φυτών της Μήλου και των ιδιαιτεροτήτων τους . Εντός αυτού του πλαισίου αρκετές τέτοιες εκπαιδευτικές δραστηριότητες έχουν λάβει χώρα ως τώρα.

Το τελευταίο χρόνο, περίπου 100 εργάσιμες ώρες αφιερώθηκαν στην οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και στην εφαρμογή τους στο φυτώριο. Το Τμήμα Αποκατάστασης της Μήλου σε συνεργασία με το Τμήμα Τοπικών Σχέσεων της Imerys στην Μήλο συμμετείχε στη σχεδίαση, επίβλεψη και εφαρμογή αυτής της δραστηριότητας, στο πλαίσιο της οποίας οργανώθηκαν περισσότερες από 120 επισκέψεις σχολείων και πραγματοποιήθηκαν περίπου 80 στοχευμένα μαθήματα.

Στο Μεταλλευτικό Μουσείο Μήλου (ΜΜΜ), το οποίο λειτουργεί με την υποστήριξη της IMERYS, για το 2016 υλοποιήθηκαν συνολικά 6 δράσεις για παιδιά νηπιαγωγείου και μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου. Ενδεικτικά, στη δράση του Φεβρουαρίου “Μεταφύτευση τοπικού φυτού” συμμετείχαν 76 παιδιά από 5 νηπιαγωγεία, φυτεύοντας σκίνους σε γλαστράκια, αφού έφτιαξαν μόνα τους το δικό τους μείγμα με περλίτη και τύρφη. Επιπλέον έφτιαξαν το δικό τους “δέντρο” με ζωγραφιές και κολάζ. Το Μάρτιο και τον Απρίλιο ολοκληρώθηκε επίσης ο κύκλος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τίτλο «Ο Οψιδιανός της Μήλου: Στα ίχνη της Προϊστορίας», που είναι ένα από τα προγράμματα που υλοποιείται από το ΜΜΜ σε μόνιμη βάση. Στη δράση αυτή συμμετείχαν συνολικά 48 μαθητές της Α΄ τάξης του Γυμνασίου. Οι μαθητές ενημερώθηκαν για την προέλευση, την επεξεργασία και τις χρήσεις του χαρακτηριστικού αυτού πετρώματος της Μήλου και την αξία που είχε για τον άνθρωπο από τα προϊστορικά χρόνια. Τέλος, τα σχολεία της Μήλου όλων των βαθμίδων κάνουν διαδρομές Miloterranean σε ετήσια βάση, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών τους προγραμμάτων.