Κατατέθηκαν αναλυτικά οι απόψεις του Συνδέσμου μας στην δημόσια διαβούλευση για τη δημιουργία νέου λατομικού νόμου. Δέσμευση του Υπουργείου ότι θα ληφθούν σοβαρά υπόψη

Λατομικό νομοσχέδιο

Tο Λατομικό νομοσχέδιο τέθηκε σε Δημόσια Διαβούλευση. Ο Σύνδεσμος, το επεξεργάστηκε μέσω της ομάδας εργασίας που έχει συστήσει. Υπέβαλε επεξεργασμένες προτάσεις εστιαζόμενος στα θέματα που δημιουργούν τα περισσότερα προβλήματα στη λειτουργία των Λατομείων. Κοινή αντίληψη του κλάδου ότι το σχέδιο που κυκλοφόρησε είναι κατώτερο των προσδοκιών του. Το υπό διαμόρφωση λατομικό νομοσχέδιο, αντί να επιλύει προβλήματα της σημερινής πραγματικότητας και να εκσυγχρονίζει το πλαίσιο λειτουργίας λατομείων εφ όσον παραμείνει όπως έχει θα δημιουργήσει καινούρια ζητήματα.

Προβληματικές είναι οι διατάξεις που αφορούν την διαδικασία ανανέωσης μισθώσεων λατομείων ,πέραν των σαράντα ετών ,την πρόβλεψη για επιβολή δυσανάλογα υψηλών ποινών που εξαρτώνται από το μέγεθος της επιχείρησης σε περίπτωση παραβάσεων ,τη νέα επιβάρυνση για τα λατομεία που λειτουργούν πέραν των σαράντα χρόνων (τέλος 1% επιώ του κύκλου εργασιών υπερ. του πράσινου ταμείου.

Επίσης αρκετά σημεία των διατάξεων είναι ιδιαίτερα ασαφή η διατηρούν υφιστάμενες πολύ υψηλές επιβαρύνσεις σε τέλη και μισθώματα.

Στα πλαίσια του διαλόγου με το ΥΠΕΝ υπήρξαν επανειλημμένες συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία και το επιτελείο της ώστε να παρουσιασθούν οι θέσεις του κλάδου και να τεκμηριωθούν οι αντιρρήσεις.

Μας δόθηκε η υπόσχεσή ότι οι απόψεις του Συνδέσμου θα μελετηθούν ιδιαίτερα για την τελική έκδοση του νομοσχεδίου που που θα κατατεθεί στη βουλή.