Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Είμαι στην πολύ ευχάριστη θέση να απευθύνομαι σε σας μέσω του Newsletter που ξεκινάμε να εκδίδουμε και θα είναι συχνά κοντά σας, για να σας ενημερώνουμε για τα Νέα μας, όχι μόνο του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων αλλά και γενικότερα για ότι αφορά στην εξορυκτική βιομηχανία και τις ορυκτές πρώτες ύλες της χώρας μας.

Ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ) αποτελεί τη συλλογική έκφραση των σημαντικότερων ελληνικών εξορυκτικών επιχειρήσεων, μεταλλουργιών και άλλων βιομηχανιών που εξορύσσουν και αξιοποιούν τους ορυκτούς πόρους της χώρας. Εκπροσωπεί την ελληνική εξορυκτική – μεταλλουργική βιομηχανία στην ελληνική πολιτεία και τα ευρωπαϊκά όργανα.

Βασικός σκοπός του είναι η συστηματική υποστήριξη της επιχειρηματικότητας στον κλάδο και η αποτελεσματική συνεργασία με τη Δημόσια Διοίκηση για τη βιώσιμη και με ασφάλεια στην εργασία αξιοποίηση των ορυκτών πόρων της χώρας, οι οποίοι αποτελούν ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα, προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας, της εθνικής οικονομίας και της περιφερειακής ανάπτυξης.
Μέσα από την ενενηντάχρονη και πλέον διαδρομή του, οι εταιρείες- μέλη του Συνδέσμου έχουν αποκτήσει υψηλής ποιότητας τεχνογνωσία, εφαρμόζουν ιδιαίτερα εξελιγμένες τεχνικές εξόρυξης και αποκατάστασης περιβάλλοντος, είναι εξαιρετικά καινοτόμες σε παραγωγή νέων προϊόντων και απόλυτα εξωστρεφείς σε όλη τους την επιχειρηματική δραστηριότητα, κατακτώντας έτσι σημαντικά μερίδια στην παγκόσμια αγορά.
Με βάση πρόσφατη μελέτη η ελληνική εξορυκτική βιομηχανία έχει σημαντική συνεισφορά στο Ελληνικό Ακαθάριστο Προϊόν, υψηλό μερίδιο στις εξαγωγές της χώρας και σημαντική θετική συνεισφορά στην απασχόληση ιδιαίτερα στην περιφέρεια.

Στο μέλλον, η ελληνική εξορυκτική βιομηχανία έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει σημαντικό οδηγό της ανάπτυξης και της αύξησης της ανταγωνιστικότητας της εθνικής οικονομίας χάρη στα παγκόσμιας κλάσης αποθέματα ορυκτών πρώτων υλών, το σημαντικό γεωγραφικό πλεονέκτημα που έχει η χώρα στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, το υψηλά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό και τις ανεπτυγμένες υποδομές και εγκαταστάσεις που διαθέτει.

Μέσα από το newsletter μας θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθείτε την πρόοδο των εταιρειών-μελών αλλά και του κλάδου συνολικά σε σχέση με την εκπλήρωση αυτών των δυνατοτήτων, να πληροφορείστε για τις εξελίξεις και να ενημερώνεστε για ενδιαφέροντα θέματα που σχετίζονται με τη δραστηριότητά μας.

Καλή ανάγνωση!