Αψηφώντας τις συνήθως φωνασκούσες και παρεμβατικές ΜΚΟ τύπου Greenpeace, WWF και άλλων περιβαλλοντικών σωματείων, ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ) έκανε ένα θαρραλέο βήμα προκαλώντας αυτός την συζήτηση για το Ευρωπαϊκό Green Deal και τον ρόλο των εξορύξεων, που τόσο έχουν δαιμονοποιηθεί από «ειδικούς» και μη

«Και η πράσινη συμφωνία στην Ευρώπη χρειάζεται την εξόρυξη». Αυτό είναι το μήνυμα της ενημέρωσης του ΣΜΕ προς τους Έλληνες Ευρωβουλευτές σχετικά με τα ζητήματα του Green Deal που συζητούνται στους κόλπους της ΕΕ. Όπως επισημαίνει ο ΣΜΕ, η πράσινη συμφωνία αποτελεί στρατηγική αναπτυξιακή επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς τη διασφάλιση της εφοδιαστικής αλυσίδας των πρώτων υλών, καθώς η εξορυκτική-μεταλλουργική βιομηχανία της ΕΕ αφορά περισσότερα από σαράντα διαφορετικά μέταλλα και ορυκτά και υποστηρίζει 1.200.000 θέσεις εργασίας, με σημαντική συμμετοχή σε αυτά της ελληνικής παραγωγής. Για αυτό και απαιτείται η υποστήριξη των Βρυξελλών για την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πρώτων υλών, αποσκοπώντας στη μεγαλύτερη ανεξαρτητοποίηση της Ευρώπης από τρίτες χώρες, η ένταξη του κλάδου στον Κανονισμό Ταξινόμησης, η απλοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας των εξορυκτικών έργων και μια κεντρική εκστρατεία με στόχο τη μεγαλύτερη αποδοχή της εξορυκτικής δραστηριότητας από τις τοπικές κοινωνίες.

Σχετική ανάρτηση στο energia.gr