Η Ευρωπαϊκή Εξορυκτική Βιομηχανία συνεχίζει να είναι υπό εξαιρετική πίεση

Η Euromines χαιρετίζει την αναγνώριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι ο συνδυασμός  της απαλλαγής από τον άνθρακα με τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα είναι ένα κρίσιμο ζήτημα που χρειάζεται ιδιαίτερη προσέγγιση. Εκτιμούμε την προκαταβολική δέσμευση της Επιτροπής για τη βραχυπρόθεσμη φύση των μέτρων για την αντιμετώπιση της τρέχουσας ενεργειακής κρίσης, αποδοκιμάζουμε, όμως, ως βιομηχανικός κλάδος, την πρόταση αυτή καθεαυτή. Τα προτεινόμενα μέτρα, εκτιμούμε ότι δεν θα βοηθήσουν τη βιομηχανία εντάσεως ενέργειας. Το θέμα των τιμών του φυσικού αερίου και η σύνδεση με τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας δεν αντιμετωπίζονται ως άμεσοι κίνδυνοι τους οποίους η «ανθεκτική» Ευρώπη ψάχνει να εξουδετερώσει, εις βάρος της ανταπόκρισης στις φιλοδοξίες που παράλληλα ανακοινώθηκαν στο νομοσχέδιο (Αct) περί Κρίσιμων Πρώτων Υλών, αρχές του 2022, από την Πρόεδρο Ursula von der Leyen.στην αναφορά για την Ένωση (State of Union)

Ο κλάδος μας δεν θα επωφεληθεί από τα μέτρα αναδιανομής, ενώ εξακολουθεί να είναι εκτεθειμένος στις μεταβαλλόμενες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο Mats Gustavson, πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας της Euromines, εξηγεί: «Ο πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας ενέτεινε  μόνο τις διαρθρωτικές ατέλειες στο σχεδιασμό της αγοράς. Εάν θέλουμε να επιτύχουμε τη φιλοδοξία μας για το κλίμα και να ανοίξουμε το δρόμο για στρατηγική αυτονομία στην Ευρώπη, τα προτεινόμενα μέτρα είναι οριακά επαρκούν για να επιβιώσουμε. Χρειαζόμαστε μια πλήρη ανανέωση του σχεδιασμού της αγοράς – γρήγορα! Ένας επανασχεδιασμός που μειώνει τις τιμές, εξασφαλίζει προστασία για βιομηχανίες έντασης ενέργειας, όπως η εξόρυξη που είναι καίριας σημασίας για την Πράσινη Συμφωνία και για τις οποίες η απαλλαγή από τον άνθρακα σημαίνει είτε άμεση είτε έμμεση ηλεκτροδότηση. Επιπλέον, απαιτείται οικονομική στήριξη για να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις μας να διατηρήσουν την παραγωγική ικανότητα και την ανταγωνιστικότητά τους στην  αγορά».

Η Euromines τονίζει: «Η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι. Αυτό που θα χρειαζόμασταν αυτή τη στιγμή είναι ένα σαφές μήνυμα ότι η υπόσχεση για απαλλαγή από εκπομπές άνθρακα, παράλληλα με την ανταγωνιστικότητα υλοποιείται. Διαφορετικά, οι απαραίτητες επενδύσεις σε αυτή την κρίσιμη δεκαετία δεν θα μπορέσουν να πραγματοποιηθούν».

Εάν η ΕΕ αντιμετωπίζει σοβαρά τις πρώτες ύλες, τα μέτρα που βρίσκονται στο τραπέζι πρέπει να προσαρμοστούν ώστε:

  • Να υπάρχει εξασφάλιση κινήτρων και μη επιβολή όρων για επενδύσεις στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για τη βιομηχανία.
  • Η αναδιανομή των εσόδων από τα μέτρα ανώτατου ορίου (πλαφόν), να επιβληθεί υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι ευνοϊκή για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες
  • Να μην υπάρχουν επιφυλάξεις για την υποχρεωτική εξοικονόμηση ενέργειας για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες που βρίσκονται στο μέσο της μετάβασης από το φυσικό αέριο σε ηλεκτρική ενέργεια. Δεν είναι δυνατή η εξοικονόμηση αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας ταυτόχρονα όταν η μετάβαση σε μια οικονομία ουδέτερη από εκπομπές άνθρακα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον εξηλεκτρισμό.

Η Euromines, που εκπροσωπεί ένα μεγάλο μέρος της Ευρωπαϊκής Εξορυκτικής Δραστηριότητας, προτρέπει τα κράτη μέλη να τροποποιήσουν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  γιατί διαφορετικά η εξορυκτική βιομηχανία θα συνεχίσει να βρίσκεται υπό πίεση, παραμένοντας εκτεθειμένος στις spot υψηλές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας της αγοράς, με επενδύσεις που θα καθυστερούν, αυξάνοντας την  έκθεση στον άνθρακα και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Χωρίς διαρθρωτικές και προβλέψιμες αλλαγές που θα μειώσουν το τρέχον επίπεδο τιμών της ενέργειας, η προσφορά βασικών αγαθών, που βασίζονται σε Ορυκτές Πρώτες Ύλες και στηρίζουν την καθημερινή ζωή, τις κατασκευές και εν γένει την ανάπτυξη, θα τεθεί σε κίνδυνο.