με στόχο την Κλιματική Ουδετερότητα και την Ανάπτυξη Πράσινων Μεταλλείων.

Του  κ. Δημήτρη Καλογερόπουλου – Corporate Strategy Manager.

Η Εταιρεία  «Ελληνικοί Λευκόλιθοι» μέσα από το νέο πενταετές επενδυτικό της πρόγραμμα (2022 – 2026) προϋπολογισμού άνω των 12 εκατ. Ευρώ, θέτει διαρκώς υψηλότερους περιβαλλοντικούς στόχους με σκοπό την περαιτέρω μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος και την ορθολογική μετάβαση σε μια πιο πράσινη/κυκλική οικονομία και λειτουργία.

1. ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ

Ακολουθεί αναλυτική καταγραφή των επενδύσεων που εντάσσονται στα  πλαίσια επίτευξης  του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 (με ενδιάμεσους στόχους).

1.1  ΑΝΑΠΤΥΞΗ «ΠΡΑΣΙΝΩΝ» ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ

Η εταιρία διαθέτει μεταλλεία λευκόλιθου και δικαιώματα μεταλλειοκτησίας στην Εύβοια (μεταλλεία λευκολίθου Αγίας Τρίτης – ΠΜ 86) και προγραμματίζει την επανεκκίνηση εργασιών υπόγειας εκμετάλλευσης στο κεντρικό τμήμα του ανατολικού τομέα της ΠΜ86, στην περιοχή ΚΟΥΤΖΗ (Υπόγειο Μεταλλείο ΚΟΥΤΖΗ). Το νέο υπόγειο  μεταλλείο ΚΟΥΤΖΗ θα αποτελεί «πρότυπη πράσινη επένδυση» στον τομέα της εξόρυξης μεταλλευμάτων και μάλιστα σε  Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στόχος του έργου είναι η παραγωγή 50.000 τόνων/έτος, αδιαλόγητου RοM λευκολίθου για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του μεταλλευτικού συγκροτήματος Γερακινής,

Το έργο θα χαρακτηρίζεται από τα εξής:

 • Μηδενικές εκπομπές CO2 στο υπόγειο λόγω αποκλειστικής χρήσης ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων έργου.
 • Κάλυψη των ενεργειακών αναγκών με ηλεκτρικό υποσταθμό, ο οποίος σε μεταγενέστερο στάδιο θα τροφοδοτείται και με Φ/Β συστήματα.
 • Υπόγεια εκμετάλλευση μικρής κλίμακας με αμελητέες επιφανειακές επεμβάσεις.
 • Μηχανική εξόρυξη μεταλλεύματος και στείρων (δεν θα χρησιμοποιούνται εκρηκτικά).
 • Διασφάλιση Υ&Α προσωπικού υψηλών προδιαγραφών.
 • Πλήρης αξιοποίηση υφιστάμενων στοών (ελαχιστοποίηση εξορυσσόμενων στείρων) και αποθέσεων.

1.2  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Η εν λόγω επένδυση αποσκοπεί στην σταδιακή εξάλειψη των στερεών ορυκτών καυσίμων από το χρησιμοποιούμενο μείγμα καυσίμων των περιστροφικών κλιβάνων (ΠΚ) έως το 2025 και στην υποκατάστασή τους από βιομάζα και υγροποιημένο φυσικό αέριο (ΥΦΑ).

Αποτίμηση των απορρεόντων περιβαλλοντικών ωφελειών:

 • Μείωση εκπομπών CO2 κατά 64,6% ή 59.123 tn ετησίως
 • Μείωση εκπομπών SOx κατά 96,3% ή 2.430 tn ετησίως
 • Μείωση σωματιδιακών εκπομπών (σκόνη) κατά 91,1% ή 15.414 tn ετησίως
1.3 ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ ΨΥΚΤΗΡΩΝ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΛΙΒΑΝΩΝ

Η εν λόγω επέμβαση εντάσσεται στα πλαίσια της εν γένει βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του συγκροτήματος καμινείας μέσω κατασκευαστικών βελτιώσεων στους ψυκτήρες των κλιβάνων και του εκσυγχρονισμού των μεγάλων ηλεκτροκινητήρων όλων των κλιβάνων  

Με την υλοποίηση των ανωτέρω επενδύσεων αναμένεται αύξηση της παραγωγικότητας των κλιβάνων κατά 15% με ταυτόχρονη μείωση της ειδικής κατανάλωσης ενέργειας κατά περίπου 12%.  Αντιστοίχως θα μειωθούν και οι συνδεόμενες με την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος εκπομπές CO2 (Scope 2 emissions).

1.4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

Η εν λόγω επένδυση αποσκοπεί στην κάλυψη ενός μέρους της συνολικής ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του Μεταλλείου Γερακινής από ΑΠΕ μέσω της εγκατάστασης Φ/Β σταθμού.

Με την υλοποίηση της επένδυσης αναμένεται παραγωγή περίπου ίση με το 15% της συνολικής ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος. Τούτο μεταφράζεται σε αντίστοιχη μείωση των συνδεόμενων με την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος εκπομπών CO2 (Scope 2 emissions).

1.5 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ 

Η εν λόγω επένδυση αποσκοπεί:

 1. στην σταδιακή αντικατάσταση των 5 ιδιόκτητων παλαιών φορτηγών (dumper) με μηχανήματα νέας τεχνολογίας και
 2. στον εξηλεκτρισμό του συνόλου των υφιστάμενων – 6 συνολικά – ντιζελοκίνητων περονοφόρων ανυψωτικών οχημάτων (κλαρκ).

Από το παραπάνω 1 προκύπτει ότι για το ίδιο μεταφορικό έργο αναμένεται εξοικονόμηση στο πετρέλαιο κίνησης κατά 20,7%, ήτοι 29.160 lt diesel ανά dumper ετησίως και μείωση των εκπομπών CO2 κατά το ίδιο ποσοστό ή περίπου 77 tn ανά dumper ετησίως (Scope 1 emissions).

Από το παραπάνω 2 αναμένεται συνολική εξοικονόμηση 24.000 lt diesel ετησίως και  συνολική μείωση των εκπομπών CO2 κατά περίπου 64 tn ετησίως (Scope 1 emissions).

2. ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακολουθεί αναλυτική καταγραφή των προτεινόμενων επενδύσεων που εντάσσονται στο γενικότερο πεδίο της κυκλικής οικονομίας.

2.1 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΩΡΩΝ 

Η εν λόγω επένδυση, εντασσόμενη στην εν γένει ενίσχυση της βιωσιμότητας της εκμετάλλευσης στο Μεταλλείο Γερακινής, αποσκοπεί στην αποδοτικότερη αξιοποίηση των παλαιών σωρών αποθεμάτων (> 40 εκ. τόνοι) μέσω της υιοθέτησης τεχνολογικών καινοτομιών στο παραγωγικό στάδιο του κυρίως εμπλουτισμού (εγκατάσταση διαχωριστών νέας γενιάς).

Με την υλοποίηση της επένδυσης αναμένονται τα κάτωθι περιβαλλοντικά οφέλη:

 • Μείωση των παραγόμενων εξορυκτικών αποβλήτων που οδηγούνται προς εδαφική διάθεση – με συνακόλουθες επιπτώσεις στις απαιτήσεις μελλοντικής αποκατάστασης – κατά 39,3% ή 1.458.650 tn ετησίως
 • Μείωση της ανάλωσης πετρελαίου κίνησης (ιδιόκτητα + εργολαβικά μηχανήματα έργου) κατά 35,6% ή 684.600 lt diesel ετησίως
 • Μείωση των συνδεόμενων εκπομπών CO2 (Scope 1 emissions) επίσης κατά 35,6% ή 1.807 tn ετησίως.
2.2 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΟΥΝΙΤΗ

Η εν λόγω επένδυση αποσκοπεί στην εγκατάσταση νέας μονάδας επεξεργασίας δουνίτη για την εμπορική αξιοποίηση του. Ο δουνίτης αποτελεί το μητρικό πέτρωμα του υπό εκμετάλλευση λευκολιθικού κοιτάσματος και, ως εκ τούτου, εξορύσσεται από κοινού με το μαννησίτη. Στην παρούσα φάση, ο δουνίτης που προκύπτει τόσο απευθείας από το στάδιο της εξόρυξης όσο και εμμέσως από τα στάδια του προεμπλουτισμού και κυρίως εμπλουτισμού, επέχει θέση εξορυκτικού αποβλήτου (mining waste) που είτε χρησιμοποιείται για την πλήρωση εξορυκτικών κενών (κοιλότητες εκσκαφής) είτε αποτίθεται επί του εδάφους σε ειδικά χωροθετημένες θέσεις εντός του Μεταλλείου Γερακινής σχηματίζοντας σωρούς στείρων (εσωτερικές εκβολάδες).

Με την υλοποίηση της επένδυσης θα μειωθούν οι ποσότητες (δουνιτικών) εξορυκτικών αποβλήτων  που οδηγούνται σε ετήσια βάση προς εδαφική διάθεση (εσωτερικοί σωροί απόθεσης) κατά περίπου 20%.

2.3 ΝΕΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η εν λόγω επένδυση αποσκοπεί στην εμπορική αξιοποίηση ρευμάτων παραπροϊόντων που προκύπτουν κυρίως υπό μορφή σκόνης σε διάφορα επιμέρους στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Υπό κανονικές συνθήκες, τα εν λόγω ρεύματα επέχουν θέση βιομηχανικών (στερεών) αποβλήτων και, επομένως, χρήζουν ανάλογης διαχείρισης. Στα παραπροϊόντα αυτά περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων σκόνες μαγνησίτη από σακόφιλτρα εγκαταστάσεων ξήρανσης, σκόνες καυστικής μαγνησίας από ηλεκτρόφιλτρα ΠΚ, σκόνες διπύρου μαγνησίας από εγκαταστάσεις πυριμάχων μαζών κ.α.

Να σημειωθεί ότι η ΕΛ.Λ. αξιοποιεί ήδη μέρος των προαναφερθέντων παραπροϊόντων μέσω πελετοποίησης των σκονών και επακόλουθης έψησής τους σε ΠΚ. Το τελικό παραγόμενο προϊόν είναι πέλετ διπύρου μαγνησίας (pelletized sintered magnesia, PSM), αντικαθιστά δε σε συγκεκριμένες χρήσεις τη συμβατικά παραγόμενη δίπυρο μαγνησία (DBM). Στόχος της προτεινόμενης επένδυσης είναι η  αύξηση δυναμικότητας πελετοποίησης και, συνεπώς, η αύξηση της παραγωγικότητας PSM.

Με την υλοποίηση της επένδυσης αναμένονται τα κάτωθι περιβαλλοντικά οφέλη:

 • Αύξηση της αξιοποίησης παραπροϊόντων σκόνης κατά 93% ή 17.370 tn ετησίως, ποσότητα που σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να οδηγηθεί για εδαφική διάθεση από κοινού με τα στείρα εξόρυξης και εμπλουτισμού
 • Αύξηση της παραγωγής PSM επίσης κατά 93% ή 10.700 tn ετησίως, γεγονός που συνεπάγεται αντικατάσταση αντίστοιχης ποσότητας συμβατικά παραγόμενου DBM, το οποίο με τη σειρά του μεταφράζεται σε:
  • Εξοικονόμηση 25.680 tn ωμού λευκολίθου με ό,τι αυτό συνεπάγεται αναφορικά με τις απαιτούμενες εργασίες εξόρυξης και εμπλουτισμού
  • Μείωση εκπομπών CO2 κατά περίπου 17,4% ή 3.638 tn ετησίως