«Θεωρούμε πως η ανάπτυξη καλών και ουσιαστικών σχέσεων με την τοπική κοινωνία, αποτελεί τη βάση για την εύρυθμη λειτουργία μας και οι δράσεις μας συνολικά έχουν κύριο μέλημα την μακροχρόνια ανάπτυξη της περιοχής και την υλοποίηση μιας πολλαπλά ωφέλιμης επένδυσης για όλους»

Πριν από μερικές ημέρες δημοσιεύσατε τη Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων (ΜΚΠΕ) του επενδυτικού σχεδίου της Ελληνικός Χρυσός. Η μελέτη μάλιστα συνοδεύεται και από μια διαδικασία ανοιχτής δημόσιας διαβούλευσης πέραν της προβλεπόμενης από τη νομοθεσία για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Γιατί θεωρείτε ότι είναι σημαντική η συγκεκριμένη ΜΠΚΕ; Ποιος είναι ο λόγος να πάρετε τέτοια πρωτοβουλία, αφού δημοσιεύσατε και την ΜΠΕ;

 Είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία για εμάς, καθώς είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια τόσο μεγάλη προσπάθεια ενημέρωσης κοινωνικών εταίρων, η μεγαλύτερη που έχει γίνει στον ελληνικό μεταλλευτικό κλάδο και αποτελεί ευκαιρία να μιλήσουμε ανοιχτά για το έργο πάνω στη βάση επιστημονικών δεδομένων και όχι θεωριών συνομωσίας. Θεωρούμε πως η ανάπτυξη καλών και ουσιαστικών σχέσεων με την τοπική κοινωνία, αποτελεί τη βάση για την εύρυθμη λειτουργία μας και οι δράσεις μας συνολικά έχουν κύριο μέλημα την μακροχρόνια ανάπτυξη της περιοχής και την υλοποίηση μιας πολλαπλά ωφέλιμης επένδυσης για όλους. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για τη συμμετοχή του κόσμου σε αυτή τη διαδικασία, ενώ δεσμευόμαστε πως θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα στην τοπική κοινωνία και μέσω των δράσεων και των έργων κοινωνικής και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας που μεγιστοποιούν την αξία που δημιουργείται και που μας οδηγεί στο κοινό μας μέλλον. Ένα μέλλον με ενότητα και ευημερία.

Τι περιλαμβάνει τελικά η ΜΠΚΕ και σε τι διαφέρει από τη ΜΠΕ; Με ποιο τρόπο έχει συνταχθεί;

Η Μελέτης Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων έχει εκπονηθεί στο πλαίσιο της χρηματοδότησης για το νέο επενδυτικό πλάνο της Ελληνικός Χρυσός από εξειδικευμένους επιστήμονες που παρακολούθησαν και μελέτησαν όλα τα δεδομένα και αναλύουν με διαφάνεια και επιστημονική τεκμηρίωση τις πιθανές επιπτώσεις της μεταλλευτικής δραστηριότητας. Πρόκειται για μια άκρως διεξοδική και σε βάθος αποτύπωση όχι μόνο του περιβαλλοντικού αντίκτυπου όπως μας είχαν συνηθίσει οι κατά νόμο ΜΠΕ μέχρι σήμερα, αλλά για πρώτη φορά και των κοινωνικών παραμέτρων του έργου, όπως η υγεία, η ασφάλεια, η εκπαίδευση κ.α. Αποτελεί μια εμπεριστατωμένη μελέτη που έχει συνταχθεί σύμφωνα με τη διεθνή βέλτιστη πρακτική και με την ενεργό συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και των κοινωνικών εταίρων της Ελληνικός Χρυσός κατά το στάδιο της προδιαβούλευσης. Επιπρόσθετα, στη Μελέτη παρουσιάζονται όλες οι δεσμεύσεις και οι ακριβείς ενέργειες που αναλαμβάνουμε για τη διαχείριση και παρακολούθηση τους και στόχος της είναι να παρέχει σε όλους εκτενή πληροφόρηση σχετικά με όλες τις πτυχές και επιδράσεις της επένδυσης στα Mεταλλεία Κασσάνδρας. Η ΜΠΚΕ πραγματοποιείται οικειοθελώς με πρωτοβουλία της Ελληνικός Χρυσός, πέραν της προβλεπόμενης από το νόμο κατάθεσης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, που αποτελεί μέρος της νέας ενιαίας αυτής μελέτης. Ωστόσο η ΜΠΕ κατά μόνας, στην κλασσική της μορφή, έχει ήδη νωρίτερα υποβληθεί στο ΥΠΕΝ και ήδη έχει ξεκινήσει τη δική της ανεξάρτητη δημόσια διαβούλευση βάσει της προβλεπόμενης θεσμικής διαδικασίας, στην οποία ωστόσο επιτρέψτε μου να τονίσω ότι ο απλός ενεργός πολίτης, είναι πολύ δύσκολο να συμμετάσχει ουσιαστικά.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της Μελέτης πως επηρεάζεται η τοπική κοινωνία και πώς το φυσικό περιβάλλον από την υλοποίηση του έργου;

Η διαχείριση όλων των παραμέτρων και λειτουργιών γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται στο μέτρο του δυνατού το αποτύπωμα της μεταλλευτικής δραστηριότητας, ενώ έχει ληφθεί ειδική μέριμνα προκειμένου  να μην υπάρχει μεγάλη επίδραση σε άλλες δραστηριότητες της περιοχής όπως για παράδειγμα ο τουρισμός, οι αγροτοκτηνοτροφικές δραστηριότητες κ.α. Παράλληλα, σύμφωνα με το επιχειρηματικό μας σχέδιο, η περιοχή θα παραδοθεί στην αρχική της φυσική κατάσταση με το τέλος της εκμετάλλευσης, και η αποκατάσταση προχωράει παράλληλα με τη μεταλλευτική δραστηριότητα. Ταυτόχρονα, σχεδιάζουμε επενδύσεις περί τα 120 εκατ. ευρώ σε δαπάνες για περιβαλλοντικά έργα και ανάλογα ποσά για κοινωνικές επενδύσεις, ενώ όσον αφορά την απασχόληση προβλέπεται η δημιουργία 1.400 νέων θέσεων εργασίας, πέρα των υφιστάμενων και μάλιστα με απόλυτη προτεραιότητα σε δημότες του Δήμου Αριστοτέλη.

Τι σηματοδοτεί αυτή η Μελέτη και πώς βλέπετε το μέλλον;

Θεωρούμε πως η όλη διαδικασία σηματοδοτεί μια νέα εποχή τόσο για τα Μεταλλεία Κασσάνδρας όσο και την ευρύτερη περιοχή, καθώς αποτελεί τη βάση ώστε όλοι μαζί να χτίσουμε το κοινό μας μέλλον με ενότητα και ευημερία. Μέσα από τον δομημένο και ουσιαστικό διάλογο έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε με τους κοινωνικούς μας εταίρους, να ακούσουμε τα ερωτήματα, τα σχόλια και τους προβληματισμούς τους και να απαντήσουμε με επιστημονικά πειστήρια σε ό,τι τους απασχολεί. Όσα καταγραφούν από τη διαβούλευση θα ενταχθούν στην ΜΠΚΕ και θα καθορίσουν σε σημαντικό βαθμό τα μέτρα αντιμετώπισης, διαχείρισης και μείωσηςτου περιβαλλοντικού και κοινωνικού αντίκτυπου του έργου. Στην πλήρη ανάπτυξή της, η επένδυσή στα Μεταλλεία Κασσάνδρας θα αποφέρει πολλαπλά οφέλη τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, καθώς μέσα από την υπεύθυνη μεταλλευτική δραστηριότητα ο ορυκτός μας πλούτος θα γίνει πηγή ευημερίας για όλους.

Το κείμενο δόθηκε στο Newsletter του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων