Project Description

Στο προϊόν αυτό, δραστηριοποιείται η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ». Η παραγωγή µικτών θειούχων πραγµατοποιείται από το µεταλλείο των Μαύρων Πετρών και της Ολυμπιάδος.

Η εξόρυξη μεταλλεύματος το 2017, ανήλθε σε 326.000 τον. μικτών θειούχων. Από αυτήν την πρώτη ύλη παράχθηκαν περίπου 35000 τον. συμπυκνώματος ψευδαργύρου, 15.700 τον. συμπυκνώματος αργυρούχου μολύβδου και 26.420 ουγγιές χρυσού .

Αναλυτικότερα για την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ», παραθέτουμε τα εξής στοιχεία:

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ» είναι το διάδοχο σχήμα της «Ανώνυμης Ελληνικής Εταιρείας Χημικών Προϊόντων και Λιπασμάτων (Ε.Ε.Χ.Π.&Λ) και της «TVX», συνεχίζοντας έτσι τη μακρόχρονη λειτουργία των Μεταλλείων Κασσάνδρας. Η εποχή της «ΑΕΕΧΠ&Λ» κλείνει το 1992, όταν µπαίνει σε ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία, από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Το ∆εκέµβριο του 1995, τα δικαιώµατα εκµετάλλευσης των Μεταλλείων Κασσάνδρας και το σύνολο των µεταλλευτικών εγκαταστάσεων περιέρχονται στην «TVΧ Hellas», θυγατρική της καναδικής µεταλλευτικής εταιρίας «TVX Gold». Πρωταρχικός σκοπός της Εταιρίας, είναι η δηµιουργία µεταλλουργίας χρυσού στην περιοχή της Ολυµπιάδας και παράλληλα η εκµετάλλευση του κοιτάσµατος µεικτών θειούχων στις «Μαύρες Πέτρες». Λόγω αντιδράσεων των τοπικών κοινωνιών και δικαστικών εµπλοκών, η όλη προσπάθεια σταµατά το 2003.

Το ∆εκέµβριο του 2003, συστήνεται η µεταλλευτική εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.», η οποία τον Οκτώβριο του 2005 επαναλειτουργεί τα µεταλλεία Κασσάνδρας, και τις εγκαταστάσεις εµπλουτισµού – παραγωγής συµπυκνωµάτων µολύβδου ψευδαργύρου στο Στρατώνι. Τον Ιανουάριο του 2006, υποβάλλεται ενιαίο επιχειρηµατικό σχέδιο για την παράλληλη ανάπτυξη και εκµετάλλευση των κοιτασµάτων Μαύρων Πετρών, Ολυµπιάδας και Σκουριών, το οποίο προβλέπει τα εξής: εξόρυξη µεταλλεύµατος χαλκού-χρυσού και εργοστασίου εµπλουτισµού στις Σκουριές, εξόρυξη µεταλλεύµατος Μαύρων Πετρών και Ολυµπιάδος µε παραγωγή συµπυκνωµάτων µολύβδου, ψευδαργύρου και χρυσοφόρων πυριτών, δηµιουργία ενιαίου κέντρου µεταλλευτικής διαχείρισης στην περιοχή του Μαντέµ Λάκκου και εγκατάσταση µονάδας ακαριαίας τήξης (flash smelting) για την παραγωγή χαλκού, χρυσού και αργύρου την ίδια περιοχή.

Τον Ιούλιο του 2011, υπογράφεται µε Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), η Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων. Λίγους µήνες µετά, εγκρίνονται οι τεχνικές µελέτες των υποέργων «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών» και «Μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Ολυµπιάδας» από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής.

Το Μάρτιο του 2012, ξεκινά η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ». Εκτός από τις απαραίτητες επενδύσεις για την πολυµεταλλική παραγωγή που προαναφέρθηκε, προβλέπονται µεγάλες επενδύσεις για εκτεταµένες παρεµβάσεις περιβαλλοντικής αποκατάστασης περιοχών που έχουν διαταραχθεί από τη µακρόχρονη προγενέστερη µεταλλευτική δραστηριότητα.

Η Εταιρεία εφαρμόζει το αδειοδοτικό σχέδιο ανάπτυξης των κοιτασμάτων Μαύρων Πετρών, Ολυμπιάδας και Σκουριών (κοίτασμα χαλκού και χρυσού) που προβλέπει εκτός της εξόρυξης των πρώτων υλών την εγκατάσταση και λειτουργία ενιαίου κέντρου μεταλλουργικής κατεργασίας των μεικτών θειούχων μεταλλευμάτων, με τη μέθοδο ακαριαίας τήξης (flash smelting), με σκοπό την πολυμεταλλική παραγωγή χαλκού, χρυσού, αργύρου. Επίσης, μέσω εκσυγχρονισμένων μονάδων εμπλουτισμού, θα συνεχίσει την παραγωγή μεταλλικών συμπυκνωμάτων.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ έχει προβεί σε 1,5 δις δολάρια συνολικές επενδύσεις, από τις οποίες τα 700 εκατ. δολάρια, από το 2012 έως σήμερα, έχουν ξοδευτεί σε έργα στη Χαλκιδική, δημιουργώντας περισσότερες από 1800 θέσεις εργασίας και επηρεάζοντας άμεσα τη δημιουργία υπερπολλαπλάσιων θέσεων από περιφερειακές υποστηρικτικές εταιρίες και μικρούς ή μεγάλους φορείς παροχής διαφόρων υπηρεσιών. Η εταιρεία έχει ενισχύσει την τοπική αγορά, μόνο το 2014 με 27 εκ. εκατ. ευρώ.

Ειδικά το περιβάλλον αποτελεί βασικό παράγοντα και στη φάση του σχεδιασμού και στη φάση της υλοποίησης των έργων. Το 2016, ολοκληρώθηκε η αντιμετώπιση των παλιών τελμάτων, απόθεσης των υπολειμμάτων εμπλουτισμού της παλιάς εταιρίας Ε.Ε.Χ.Π&Λ. που είχαν μείνει «ανοιχτές πληγές» για πολλές δεκαετίες. Σήμερα η εταιρεία προχωρεί σε πλήρη αποκατάστασή τους, η οποία μέχρι την ολοκλήρωσή της, θα κοστίσει πλέον των 3 εκ. ευρώ, εξαιρουμένης της αξίας του παραγόμενου συμπυκνώματος χρυσοφόρου πυρίτη, που έχει ως πρώτη ύλη το υλικό των τελμάτων αυτών.

Το 2017, ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά για την Εταιρεία και την περαιτέρω προώθηση των επενδυτικών της σχεδίων. Παρέμειναν και το 2017, σε εκκρεμότητα, η έκδοση απαραίτητων αδειών για την πλήρη λειτουργία του έργου και ιδιαίτερα των νέων εγκαταστάσεων εμπλουτισμού και του εργοστασίου των μεταλλουργικών διαδικασιών. Η μεγάλη καθυστέρηση στην πλήρη αδειοδότηση του έργου, οδήγησε την Εταιρία σε επαναπροσέγγιση επενδυτικών σχεδιασμών και προγραμμάτων εργασιών.

Πρέπει να σημειωθεί ότι μόνο για το μεταλλείο στις Σκουριές, επενδύθηκαν συνολικά πλέον των 120 εκ. δολαρίων, στο πλαίσιο της υλοποίησης του σχεδίου υπόγειας εκμετάλλευσης , με στόχο την ετήσια παραγωγής πρώτης ύλης 4,5 εκ. τον.

Τα προϊόντα τα οποία παράχθηκαν το 2017, διατέθηκαν στη διεθνή αγορά και ιδιαίτερα στην Κίνα. Η αξία των εξαγωγών που πραγματοποιήθηκαν υπερέβη τα 46 εκ. ευρώ.

Για το 2018, εκτιμάται ότι στη διεθνή αγορά, οι τιμές όπως και η ζήτηση των προϊόντων της Εταιρείας, θα έχουν άνοδο.

Από το 4ο τρίμηνο του 2017 ξεκίνησαν τα παραγωγικά έργα στο μεταλλείο της Ολυμπιάδος.