Η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας θα πραγματοποιηθεί την 1η Ιουνίου 2022, στις 11:00 π.μ. στο Royal Olympic Hotel.Θα υπάρχουν δύο μέρη: το 1ο το Απολογιστικό, που απαιτεί φυσική συμμετοχή των εκπροσώπων των εταιρειών μελών του Συνδέσμου (σε περίπτωση αδυναμίας δια ζώσης συμμετοχής, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί κάποιο άλλο μέλος της εταιρείας και εάν είναι αδύνατο να γίνει αυτό, τότε θα πρέπει να υπάρξει συμμετοχή μέσω zoom με ανάλογο link).Μόλις κλείσει το απολογιστικό μέρος, θα ακολουθήσουν η βράβευση του πρώτου σε βαθμολογία φοιτητή μεταλλευτικής σχολής και στη συνέχεια το δεύτερο μέρος της Γενικής Συνέλευσης (13.00-15.00), όπου θα λάβουν χώρα δύο συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης. Η πρώτη (13.00-14.00) θα έχει θέμα «Οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες της εξόρυξης σε έναν κόσμο που αλλάζει γρήγορα)» και η δεύτερη (14.00-15.00) θα έχει θέμα «Εξορυκτική Βιομηχανία 4.00: Νέες γνώσεις και δεξιότητες».