Σαφές σχέδιο για την επόμενη μέρα, προτείνει ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων

 

Α.Κεφάλας
Πρόεδρος Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων

Η δεκαετής εγχώρια οικονομική κρίση έκλεινε το κύκλο της, στο τέλος του 2019 έγινε ένας πολύ θετικός απολογισμός εξελίξεων για την ελληνική οικονομία και με την έναρξη του τρέχοντος έτους η έμφαση είχε περάσει στην ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας.

Ελάχιστους μήνες αργότερα η ελληνική και παγκόσμια οικονομία δέχεται ένα αναπάντεχο και βαρύ πλήγμα. Πέρα από τις προκλήσεις που προϋπήρχαν και συνεχίζουν να υφίστανται, προστίθεται η ανάγκη διατήρησης της απασχόλησης και τόνωσης των επενδύσεων σε ένα περιβάλλον κατάρρευσης της ζήτησης και της προσφοράς καθώς και σημαντικής διατάραξης της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Όμως ο εξορυκτικός κλάδος, με μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση κρίσεων όπως το απέδειξε και στην προηγούμενη δεκαετία, ακολούθησε ένα επιτυχημένο τρίπτυχο για το πέρασμα στην επόμενη μέρα που είναι:

  • Απάντησε στη κρίση, αποφασίζοντας τις κρίσιμες δραστηριότητες που θα διατηρηθούν, με παράλληλη διασφάλιση της υγείας του ανθρώπινου δυναμικού.
    Σ’ αυτή τη δύσκολη συγκυρία ο εξορυκτικός κλάδος δείχνει αντοχές, έδωσε ιδιαίτερο βάρος στη φροντίδα για την υγεία των εργαζομένων και των συνεργατών του, στήριξε το σύστημα υγείας και τις τοπικές κοινωνίες και οργανώνεται για να συμβάλλει, με το μέγιστο των δυνατοτήτων του, στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.
  • Ξαναπηρε τη πρωτοβουλία, κατανοώντας τα ρίσκα και εκπονώντας σχέδια διατήρησης της της ρευστότητας και βιωσιμότητας σε καιρούς αβεβαιότητας.
    Παρά το γεγονός ότι η εγχώρια αγορά είναι μικρή και ο διεθνής ανταγωνισμός είναι υψηλός από μεγάλες εταιρείες, αξιοποιώντας πολλά κοιτάσματα παγκόσμιας κλάσης, τη γεωγραφική θέση της χώρας που δίνει πλεονεκτήματα μεταφορών, τη τεχνογνωσία που έχει αναπτυχθεί και την τόλμη των να βγουν έξω από τα ελληνικά σύνορα, οι ελληνικές εταιρείες του εξορυκτικού κλάδου αποτελούν θετικό παράδειγμα για το νέο παραγωγικό υπόδειγμα της χώρας.
  • Θεμελίωσε κύκλο ευημερίας, αξιοποιώντας τη κρίση ως καταλύτη για την επανέξεταση διεργασιών, θεσμοθέτηση συνεργασίας από απόσταση και για την επιτάχυνση εισαγωγής αυτοματισμών και ψηφιακών ικανοτήτων.
    Σ’ αυτό το περιβάλλον είναι απαραίτητο να επιταχυνθούν διαρθρωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που θα επιταχύνουν την απονομή δικαιοσύνης και θα ενισχύσουν την ασφάλεια δικαίου, θα υποστηριχθεί με απτά μέτρα η ρευστότητα των επιχειρήσεων, θα ληφθούν μέτρα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του κλάδου με την μείωση του κόστους ενέργειας, τον υπολογισμό των αποσβέσεων, τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας και τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας που αφορά στις χερσαίες μεταφορές.

Ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων υποδέχεται την επόμενη μέρα της υγειονομικής κρίσης με σαφείς προτάσεις που έχουν στόχο την επανεκκίνηση της Εθνικής Οικονομίας.

Προτεραιότητα για την υγιή επανεκκίνηση της οικονομίας λογίζεται η εφαρμογή μέτρων άμεσης ενίσχυσης της ρευστότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που πλήττονται από την υγειονομική κρίση. Αυτό θα επιτευχθεί, μεταξύ και άλλων μέτρων, με τη δραστική μείωση, αν όχι κατάργηση της προκαταβολής φόρου, την περαιτέρω μείωση του συντελεστή φορολόγησης και τη μείωση κατά 30% των πάσης φύσεως μισθωμάτων και τελών των εκμεταλλεύσεων ορυκτών και μεταλλευμάτων.

Ο Σύνδεσμος μας θεωρεί μέτρο δικαιοσύνης για όσες εταιρείες οι οποίες παρά την ένταξή τους σε δραστηριότητες με ειδικά μέτρα υπέρ των εργαζομένων δεν έκαναν χρήση αυτών, να υπάρξει μείωση φορολογίας για το διάστημα που δεν τα χρησιμοποίησαν.

Για την ενίσχυση της μακροχρόνιας ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου προτείνεται δέσμη παρεμβάσεων για την μείωση του ενεργειακού κόστους με τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης, τη μείωση των ρυθμιζόμενων χρεώσεων για ενεργοβόρες παραγωγές και την απαλλαγή από τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις για το μέρος της ενέργειας που ιδιοπαράγεται.

Επιπροσθέτως, θεωρείται εξαιρετικά σημαντική η επιτάχυνση ανάθεσης δημοσίων έργων που έχουν ήδη προγραμματιστεί και η ταχύτερη αξιοποίηση των κοινοτικών προγραμμάτων στήριξης με πρόταξη των έργων που θα έχουν άμεσα θετική ανταπόκριση στην εθνική οικονομία.

Οι δυνατότητες για γρήγορη ανάκαμψη υπάρχουν και είναι η ώρα να κινηθούμε αποφασιστικά και να αξιοποιήσουμε το ανθρώπινο κεφάλαιο, με την μείωση και του μη μισθολογικού βάρους και της φορολογίας των ικανών στελεχών καθώς και τα υπόλοιπα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας.

Εμείς στη φετινή χρονιά θα εστιασθούμε στη μετρίαση των επιπτώσεων από την υγειονομική κρίση και την γρήγορη ανάκαμψη του κλάδου σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό διεθνές οικονομικό κλίμα, εξασφαλίζοντας υψηλά επίπεδα ασφάλειας και υγιεινής για το προσωπικό και τους συνεργάτες μας και με έμφαση σε δράσεις οι οποίες θα διασφαλίζουν τη διατήρηση της παραγωγικής ικανότητας και της ανταγωνιστικής θέσης μας στο διεθνή στίβο, ο οποίος θα παρουσιάσει χαμηλή ζήτηση πρώτων υλών και συμπίεση τιμών.

Δημοσίευση στο Βήμα της Κυριακής, με αριθμό κυκλοφορίας 55380 (28/06/2020)
Συνδρομητές της εφημερίδας μπορούν να το διαβάσουν κι εδώ: www.tovima.gr