ΕΤΟΣ 2023

Μηνιαία Πεπραγμένα Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2023

ΕΤΟΣ 2022

Μηνιαία Πεπραγμένα Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2022
Μηνιαία Πεπραγμένα Μάρτιος – Απρίλιος 2022
Μηνιαία Πεπραγμένα Μαΐος – Ιούνιος 2022
Μηνιαία Πεπραγμένα Ιούλιος – Αύγουστος 2022
Μηνιαία Πεπραγμένα Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2022
Μηνιαία Πεπραγμένα Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2022

ΕΤΟΣ 2021

Μηνιαία Πεπραγμένα Ιανουάριος 2021
Μηνιαία Πεπραγμένα Φεβρουαρίου 2021
Μηνιαία Πεπραγμένα Μαρτίου 2021
Μηνιαία Πεπραγμένα Απριλίου 2021
Μηνιαία Πεπραγμένα Μαΐου 2021
Μηνιαία Πεπραγμένα Ιουνίου 2021
Μηνιαία Πεπραγμένα Ιουλίου 2021
Μηνιαία Πεπραγμένα Αυγούστου 2021
Μηνιαία Πεπραγμένα Σεπτεμβρίου 2021
Μηνιαία Πεπραγμένα Οκτωβρίου 2021
Μηνιαία Πεπραγμένα Νοεμβρίου 2021
Μηνιαία Πεπραγμένα Δεκεμβρίου 2021

ΕΤΟΣ 2020

Μηνιαία Πεπραγμένα Ιανουάριος 2020
Μηνιαία Πεπραγμένα Φεβρουάριος 2020
Μηνιαία Πεπραγμένα Μάρτιος 2020
Μηνιαία Πεπραγμένα Απρίλιος 2020
Μηνιαία Πεπραγμένα Μάϊος 2020
Μηνιαία Πεπραγμένα Ιούνιος 2020
Μηνιαία Πεπραγμένα Ιούλιος 2020
Μηνιαία Πεπραγμένα Αύγουστος 2020
Μηνιαία Πεπραγμένα Σεπτέμβριος 2020
Μηνιαία Πεπραγμένα Οκτώβριος 2020
Μηνιαία Πεπραγμένα Νοέμβριος 2020
Μηνιαία Πεπραγμένα Δεκέμβριος 2020

ΕΤΟΣ 2019

Μηνιαία Πεπραγμένα Ιανουάριος 2019
Μηνιαία Πεπραγμένα Φεβρουάριος 2019
Μηνιαία Πεπραγμένα Μάρτιος 2019
Μηνιαία Πεπραγμένα Απρίλιος 2019
Μηνιαία Πεπραγμένα Μάϊος 2019
Μηνιαία Πεπραγμένα Ιούνιος 2019
Μηνιαία Πεπραγμένα Ιούλιος 2019
Μηνιαία Πεπραγμένα Αύγουστος 2019
Μηνιαία Πεπραγμένα Σεπτέμβριος 2019
Μηνιαία Πεπραγμένα Οκτώβριος 2019
Μηνιαία Πεπραγμένα Νοέμβριος 2019
Μηνιαία Πεπραγμένα Δεκέμβριος 2019

ΕΤΟΣ 2018

Μηνιαία Πεπραγμένα Ιανουάριος 2018
Μηνιαία Πεπραγμένα Φεβρουάριος 2018
Μηνιαία Πεπραγμένα Μάρτιος 2018
Μηνιαία Πεπραγμένα Απρίλιος 2018
Μηνιαία Πεπραγμένα Μαΐος 2018
Μηνιαία Πεπραγμένα Ιούνιος 2018
Μηνιαία Πεπραγμένα Ιούλιος 2018
Μηνιαία Πεπραγμένα Αύγουστος 2018
Μηνιαία Πεπραγμένα Σεπτέμβριος 2018
Μηνιαία Πεπραγμένα Οκτώβριος 2018
Μηνιαία Πεπραγμένα Νοέμβριος 2018
Μηνιαία Πεπραγμένα Δεκέμβριος 2018

ΕΤΟΣ 2017

Μηνιαία Πεπραγμένα Ιανουάριος 2017
Μηνιαία Πεπραγμένα Φεβρουάριος 2017
Μηνιαία Πεπραγμένα Μάρτιος 2017
Μηνιαία Πεπραγμένα Απρίλιος 2017
Μηνιαία Πεπραγμένα Μαΐος 2017
Μηνιαία Πεπραγμένα Ιούνιος 2017
Μηνιαία Πεπραγμένα Ιούλιος 2017
Μηνιαία Πεπραγμένα Αύγουστος 2017
Μηνιαία Πεπραγμένα Σεπτέμβριος 2017
Μηνιαία Πεπραγμένα Οκτωβριος 2017
Μηνιαία Πεπραγμένα Νοέμβριος 2017
Μηνιαία Πεπραγμένα Δεκέμβριος 2017

ΕΤΟΣ 2016

Μηνιαία Πεπραγμένα Ιανουάριος 2016
Μηνιαία Πεπραγμένα Φεβρουάριος 2016
Μηνιαία Πεπραγμένα Μάρτιος 2016
Μηνιαία Πεπραγμένα Απρίλιος 2016
Μηνιαία Πεπραγμένα Μαΐος 2016
Μηνιαία Πεπραγμένα Ιούνιος 2016
Μηνιαία Πεπραγμένα Ιούλιος 2016
Μηνιαία Πεπραγμένα Αύγουστος 2016
Μηνιαία Πεπραγμένα Σεπτέμβριος 2016
Μηνιαία Πεπραγμένα Οκτωβριος 2016
Μηνιαία Πεπραγμένα Νοέμβριος 2016
Μηνιαία Πεπραγμένα Δεκέμβριος 2016