Η ανάπτυξη της εξορυκτικής-μεταλλουργικής βιομηχανίας, με βιώσιμο τρόπο, μπορεί να καλύψει τις νέες απαιτήσεις για πράσινη μετάβαση. Ο ρόλος της ελληνικής βιομηχανίας στην ΕΕ.

Ο ελληνικός εξορυκτικός κλάδος έχει επιδείξει αντοχή στις αντίξοες συνθήκες της κρίσης χάρη στα συγκριτικά του πλεονεκτήματα, ενώ το διεθνές περιβάλλον ζήτησης ορυκτών πρώτων υλών ευνοεί την περαιτέρω ανάπτυξή του.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, αποτελεί πυλώνα ανάπτυξης, καθώς παρουσιάζει σημαντική συνεισφορά στο ΑΕΠ, υποστηρίζει πάνω από 90.000 θέσεις εργασίας και τη σταδιακή μετάβαση σε ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας. Είναι σταθερός επενδυτής και σύμφωνα με σχετική μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) επένδυε, ακόμα και στα χρόνια της οικονομικής κρίσης και επενδυτικής άπνοιας, περίπου 350-400 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Τα τελευταία χρόνια η ελληνική εξορυκτική βιομηχανία καταγράφει καλύτερα αποτελέσματα. Διεθνώς, υπάρχει ζήτηση πρώτων υλών, σε καλές τιμές, η δε εσωτερική αγορά παρουσιάζει αυξημένη κατανάλωση εγχώριων εξορυκτικών προϊόντων, σε ένα περιβάλλον ανάπτυξης.

 • Είχε πωλήσεις 1,7 δισ. το έτος 2021.
 • Αποτελεί το 3,1% του ΑΕΠ.
 • Παράγει 70 εκατ. τόνους εμπορεύσιμων προϊόντων ετησίως.
 • Σε παραγωγές όπως περλίτη, μπεντονίτη, κίσσηρη, βωξίτη, λιγνίτη, μαρμάρου, μαγνησιακών προϊόντων, χουντίτη-υδρομαγνησίτη, βρίσκεται πολύ υψηλά στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια κατάταξη.
 • Το 65% του συνολικού κύκλου εργασιών του κλάδου προέρχεται από εξαγωγές.
 • Απασχολεί άμεσα 18.000 άτομα και υποστηρίζει επιπλέον 75.000 θέσεις εργασίας.
 • Αποτελεί κορυφαίο εργοδότη, ειδικά στην περιφέρεια.
 • Αποτελεί μοχλό επενδύσεων σε καινοτομία, έρευνα και νέα έργα, με 350-400 εκατ. ευρώ ανά έτος κατά μέσο όρο.

Επιπλέον η στρατηγική ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας αποσκοπεί στο να μετατρέψει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μία σύγχρονη και ανταγωνιστική οικονομία, καθιστώντας την παράλληλα ουδέτερη εκπομπών άνθρακα ως το 2050. Η Πράσινη Μετάβαση απαιτεί μεγάλες ποσότητες Κρίσιμων Πρώτων Υλών, όπως σπανίων γαιών, καθώς και στρατηγικών μετάλλων και ορυκτών όπως χαλκός, νικέλιο, αλουμίνιο, μόλυβδος, κοβάλτιο, λίθιο κ.ά.

Η ανάπτυξη της εξορυκτικής-μεταλλουργικής βιομηχανίας, με βιώσιμο τρόπο, μπορεί να καλύψει σε σημαντικό βαθμό τις νέες απαιτήσεις. Σε αυτό, μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά η ελληνική εξορυκτική βιομηχανία και η μεταλλουργία που αξιοποιεί ελληνικές πρώτες ύλες, αφού έχει ενεργή δραστηριότητα σε πανω από το 10% των κρίσιμων πρώτων υλών και μετάλλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Σύνδεσμος ζητά από τα κόμματα μεταξύ άλλων να:

 • Αντιμετωπιστεί το υψηλό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και ορυκτών καυσίμων.
 • Επικαιροποιηθεί η Εθνική Πολιτική για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες (ΟΠΥ) και το σχέδιο δράσεων υλοποίησής της.
 • Ολοκληρωθεί η διαδικασία εκπόνησης Ειδικού Χωροταξικού ΟΠΥ.
 • Υπάρξει αποτελεσματικότερη περιβαλλοντική αδειοδότηση και σε συντομότερο χρόνο.
 • Τροποποιηθεί ο Ν. 4512/2018.
 • Τροποποιηθεί και να συμπληρωθεί ο Ν. 4014/2011, ιδιαίτερα στα εξορυκτικά απόβλητα, στη λειτουργία των επιθεωρήσεων και στην αδειοδότηση εξορυκτικών έργων.
 • Αντιμετωπιστεί κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα η αξιοποίηση Ορυκτές Πρώτες Ύλες εντός περιοχών ΝΑTURA

Η Εξορυκτική Βιομηχανία μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα και οδηγό ανάπτυξης στην πορεία για 15% του ΑΕΠ βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα και γι’ αυτό χρειάζεται την πρέπουσα προτεραιότητα στην δημιουργία του κατάλληλου επιχειρηματικού και ρυθμιστικού περιβάλλοντος.

Πηγή: euro2day.gr